register makelaars

Register-Makelaars onroerende zaken

Het beroep van makelaar onroerende zaken dient te worden uitgevoerd door deskundige en vakbekwame personen. U kunt zich laten certificeren als erkend makelaar om zo aan klanten te laten zien dat u uw vak verstaat. Bent u eenmaal gecertificeerd, dan wordt u opgenomen in het kwaliteitsregister van Vastgoedcert, de plek waar uw klanten zoeken naar gecertificeerde makelaars.

VastgoedCert 

Hobéon is de certificerende instelling voor de stichting VastgoedCert. Hobéon geeft een objectieve beoordeling van de vakbekwaamheid van een persoon. Met opname in het kwaliteitsregister van makelaars toont de makelaar zijn vakbekwaamheid.

Om in aanmerking te komen voor de certificering dienen register-makelaars te voldoen aan bepaalde eisen. Deze eisen betreffen de beroepsopleiding, het onderhoud van het vak door het volgen van bij- en/of nascholing en de werkervaring. Als u aan de betreffende certificatie-eisen voldoet, krijgt u een positief certificeringsbesluit. U ontvangt dan een certificaat en u wordt opgenomen in het register. Hieronder is het certificatieproces stapsgewijs weergegeven.

Certificatie-eisen

Werkt u als makelaar en wilt u zich laten certificeren? Dan kunt u zich aanmelden bij VastgoedCert. U dient namelijk eerst aan te tonen dat u aan de gestelde vakbekwaamheidseisen voldoet. Na certificering door Hobéon vindt inschrijving in het register van VastgoedCert plaats. 

Opleidingsinstellingen

Opleidingen voor permanente educatie zijn afgestemd op het beroepscompetentieprofiel van de register-makelaar. Jaarlijks worden de leerdoelen vastgesteld. Opleiders, die een cursus voor permanente educatie willen aanbieden, kunnen een aanvraagformulier bij Hobéon opvragen. Goedkeuring van de cursus door Hobéon is een vereiste voor toekenning van zogenoemde PE-punten. 

Examination Centers

Naast het uitvoeren van de persoonscertificering zorgt Hobéon ook voor het toezicht op de examination centers, de opleidingen voor permanente educatie en de gelijkwaardigheid van Vastgoed & Makelaardij opleidingen van diverse hogescholen. Ook kunnen betrokkenen bij Hobéon een klachtenprocedure starten over deze organisaties als men ontevreden is over de afhandeling van hun klacht bij die organisatie zelf. 

Register

VastgoedCert is hét kwaliteitsregister van makelaars in Nederland. In het register vindt u gecertificeerde makelaars.  VastgoedCert en Hobéon werken aan een internationale ISO-17024 norm voor persoonscertificering, om de vakbekwaamheid van de gecertificeerde Register-makelaars nóg beter te borgen. 

Bekijk het register

Contact 

T: (070) 30 66 850
E: vastgoedcert@hobeon.com

Adres
Hobéon SKO
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag

Bent u geïnteresseerd in persoonscertificering of heeft u andere vragen, mailt u dan met vastgoedcert@hobeon.com