SKNDO tarieven per 1 januari 2022

Niveau 1 en Niveau 2 volgens Regelingen SKNDO / ISO 9712: 

Methodes:

AT (Akoestische Emissie)
PT (Penetrant)
MT (Magnetisch)
UT (Ultrasoon)
ToFD (Time of Flight Diffraction)
PA (Phased Array)
RT (Radiografisch) 
ET (Wervelstroom)
VT (Visueel)

Bedragen in euro's (€)

niveau  1

niveau 2

Initiële certificatie voor 5 jaar, incl. examen (theorie & praktijk)

750,00

750,00

Herexamen theorie (Algemeen of Specifiek)

190,00

190,00

Herexamen praktijk

295,00

295,00

Verlenging certificatie met 5 jaar

300,00

300,00

Hercertificatie voor 5 jaar (op basis van praktijkexamen)

690,00

690,00

 Tarieven voor de Kwalificatie: RI (filmlezen)

Bedragen in euro's (€)

niveau 2

Initiële certificatie voor 5 jaar, incl. examen (theorie & praktijk)

750,00

 Herexamen theorie

190,00

 Herexamen praktijk

295,00

Verlenging certificatie met 5 jaar

300,00

Hercertificatie voor 5 jaar (op basis van praktijkexamen)

690,00

 

Niveau 3 volgens Regelingen SKNDO (m.u.v. TOFD en PA)

Bedragen in euro's (€)

niveau 3

Initiële certificatie voor 5 jaar incl. hoofdmethode examen 
(delen D, E, F)

750,00

Basisexamen (delen A, B, C) (Examenresultaat basisexamen blijft 5 jaar geldig) 
Let op: aanmelding voor het basisexamen is alleen mogelijk in combinatie met aanmelding voor een hoofdmethode examen. Het basisexamen hoeft niet opnieuw te worden afgelegd als u een geldig 
niveau 3: ISO 9712 certificaat hebt in een andere methode.

425,00

Praktijkexamen (t.b.v. certificering niv-3)
Let op: u krijgt vrijstelling voor het Praktijkexamen als u een geldig niveau 2 ISO 9712 certificaat hebt in dezelfde methode. Voor RT-3 geldt dat u vrijstelling krijgt voor het Praktijkexamen als u zowel een geldig ISO 9712 certificaat voor RT2 als RI hebt.

300,00

Herexamens

 

Herexamen onderdeel A (Kennis van materialen en procestechnologie)

190,00

Herexamen onderdeel B (Kennis van NDO persoonscertificatie- en kwalificatiesystemen

190,00

Herexamen onderdeel C (Algemene NDO kennis op niveau 2)

190,00

Herexamen onderdeel D (Kennis op niv 3 van de toegepaste NDO-methode)

190,00

Herexamen onderdeel E (Kennis van technieken, codes en specificaties)

190,00

Herexamen onderdeel F (Opstellen NDO procedure)

400,00

Herexamen praktijk

300,00

Verlenging certificaat met 5 jaar

300,00

Hercertificering voor 5 jaar

690,00

Herexamen theorie hercertificatie

250,00

Niveau 3 TOFD en PA

Bedragen in euro's (€)

 

Initiële certificatie voor 5 jaar, incl. examen

750,00

Herexamen onderdeel E (Kennis van technieken, codes en specificaties)

190,00

Herexamen onderdeel F (Opstellen NDO procedure)

400,00

Verlenging certificatie met 5 jaar

300,00

Hercertificering voor 5 jaar

690,00

Herexamen theorie hercertificatie

250,00

Verstrekking PED-pasje                                                                                                                                             49,00          

Bij een gering aantal kandidaten per examensessie kan een toeslag van toepassing zijn.  
Indien het examen buiten Nederland plaatsvindt, wordt het tarief vermeerderd met een toeslag, gebaseerd op de meerkosten.