EVC-aanbieders

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. EVC is een systeem dat zicht geeft op de competenties die een persoon in de loop van de jaren heeft verworven via opleiding, werk of andere activiteiten. In een EVC-procedure wordt de kennis en ervaring van een persoon beoordeeld en afgezet tegen de landelijke beroepsstandaard. Met het resultaat van zo’n procedure, een Ervaringscertificaat, kan deze persoon versneld een volgende carrièrestap maken of een verkorte opleiding volgen.

Beoordeling van EVC-aanbieders

De kwaliteit van EVC-procedures moet elke achttien maanden worden beoordeeld. Hobéon is één van de organisaties die deze beoordeling uitvoert. Bij een positief resultaat leidt dit tot een erkenning door het National Kenniscentrum EVC. Die erkenning biedt een kwaliteitsgarantie naar de betreffende persoon en diens eventuele werkgever. Wie bovendien een EVC-procedure laat uitvoeren bij een erkende EVC-aanbieder komt in aanmerking voor fiscale faciliteiten.

De kwaliteit van assessoren is de hoeksteen van de EVC-procedure. Om de vakbekwaamheid van deze assessoren aan te kunnen tonen heeft Hobéon tevens het initiatief genomen tot persoonscertificering van assessoren en begeleiders.

Links

Contact

Wilt u meer informatie over de beoordeling van EVC-aanbieders, dan kunt u contact opnemen met Fred de Bruijn via (070) 30 66 800 of info@hobeon.nl.