Blog

Nieuwe EVC kwaliteitscode

De meeste mensen bouwen jarenlang waardevolle kennis en ervaring op via een opleiding, cursus, werk, vrijwilligersactiviteiten of andere werkzaamheden. Op sommige momenten moeten ze hier ook een formeel bewijs van tonen; een erkenning dat zij die competenties daadwerkelijk beheersen. Dit kan in de vorm van een diploma maar dit behoort lang niet altijd tot de mogelijkheden. Hoe dan wel? EVC is hiervoor een goede mogelijkheid.

De meeste mensen bouwen jarenlang waardevolle kennis en ervaring op via een opleiding, cursus, werk, vrijwilligersactiviteiten of andere werkzaamheden. Op sommige momenten moeten ze hier ook een formeel bewijs van tonen; een erkenning dat zij die competenties daadwerkelijk beheersen. Dit kan in de vorm van een diploma maar dit behoort lang niet altijd tot de mogelijkheden. Hoe dan wel? EVC is hiervoor een goede mogelijkheid.

Erkenning van Verworven Competenties

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Een EVC-aanbieder is een erkend bureau dat iemands kennis, vaardigheden en houding beoordeelt aan de hand van een relevante, landelijk vastgestelde standaard. Het resultaat hiervan wordt vastgelegd in een zogeheten Ervaringscertificaat. Met een positief resultaat kan iemand versneld een carrièrestap maken en/of een verkort opleidingstraject volgen.

Hobéon beoordeelt al vele jaren een groot aantal EVC-bureaus om vast te stellen of ze voldoende kwaliteit bevatten om landelijk erkend te mogen worden als EVC-aanbieder.

EVC Kwaliteitscode 3.0

Per 1 januari 2021 is de EVC Kwaliteitscode 3.0 van kracht. De nieuwe kwaliteitscode legt, naast het traditionele auditmoment bij het aflopen van de erkenning, meer focus op het toezicht gedurende de erkenningsperiode. Daarin zitten twee belangrijke verschillen. Ten eerste is de erkenningsperiode van een EVC-aanbieder verlengd van 18 naar 36 maanden. En ten tweede is het toezicht meer verspreid over een erkenningsperiode. Dit krijgt onder andere invulling door een jaarlijkse follow-up van het kwaliteitszorgsysteem, twee keer per jaar een steekproefsgewijze controle van de uitgegeven Ervaringscertificaten en daarnaast het bijwonen van een aantal criterium gerichte interviews (CGI’s).


Auditaanpak Hobéon

Met deze nieuwe EVC Kwaliteitscode zet ook Hobéon in op een waarderende en ontwikkelingsgerichte auditaanpak. De nadruk ligt hierbij op behaalde resultaten en geleverde inspanningen – Wat gaat er allemaal goed? – om van daaruit met elkaar te kijken naar mogelijke ontwikkelpunten. Waar kunt u zich als EVC-aanbieder nog verder in ontwikkelen? Als wij ons werk goed doen, krijgt u energie van een evaluatie in plaats van dat het u alleen energie kost. Ook maken wij zichtbaar wat goed gaat en wat de verbetermogelijkheden zijn. Uiteraard moet wel voldaan worden aan de EVC kwaliteitscode 3.0.

Inmiddels zijn wij bezig betekenis te geven aan de normtekst van de nieuwe code, zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren passend bij de situatie van onze klanten. Onze aanpak en onze adviseurs versterken het kwaliteitszorgsysteem van de EVC-aanbieders en dragen zo effectief bij aan een robuust EVC-stelsel.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de nieuwe Kwaliteitscode, neem dan contact met ons op via 070 30 66800 of stuur een e-mail naar Bas Reijken via bas.reijken@hobeon.com