Nieuws

AISHE-kader maakt plaats voor het SHE-kader

Hobéon ondersteunt opleidingen en onderwijsinstellingen bij het verwezenlijken van de Sustainable Development Goals. Om de integratie van de Sustainable Development Goals in opleidingen te bepalen, maakt Hobéon gebruik van het ‘Sustainability in Higher Education’ beoordelingskader (hierna: SHE-kader). 

Het is tijd voor SHE

Hobéon ondersteunt opleidingen en onderwijsinstellingen bij het verwezenlijken van de Sustainable Development Goals. Om de integratie van de Sustainable Development Goals in opleidingen te bepalen, maakt Hobéon gebruik van het ‘Sustainable Higher Education’ beoordelingskader (hierna: SHE-kader).

SHE-kader
Per 1 januari 2021 vervangt het SHE-kader 2021  het voormalige AISHE-kader 2016. Het SHE-kader is ontwikkeld voor opleidingen die aantoonbaar invulling willen geven aan duurzaamheid. Voor het Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs gebruiken wij het SHE-kader. De beoordeling vindt plaats op basis van een zelfevaluatie, een documentanalyse en (audit)gesprekken met het management, docenten, studenten, ondersteunend personeel en het werkveld. Het Keurmerk is drie jaar geldig, waarna hercertificatie plaatsvindt. Op onze pagina certificering duurzaam onderwijs vindt u meer informatie over onze diensten op dit gebied.

Bijzonder Kenmerk Duurzaam Hoger Onderwijs
De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) erkent duurzame ontwikkeling als een betekenisvol ‘bijzonder kenmerk’ in het kader van de accreditatie. Het Keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs op ontwikkelingsniveau 3 wordt door de NVAO gezien als voldoende bewijs van dit Bijzonder Kenmerk. Vanaf ontwikkelingsniveau 3 kunt u een Bijzonder Kenmerk Duurzaam Hoger Onderwijs bij de NVAO aanvragen. Meer informatie over het bijzonder kenmerk is terug te vinden op de website van de NVAO.