Nieuws

Adviseurs Hobéon verkrijgen CMC-kwaliteitskeurmerk

Hobéon adviseurs Marvin Leerdam en Bas Reijken hebben met positief resultaat de certificeringsprocedure voor Certified Management Consultant (CMC) doorlopen en mogen nu de titel CMC achter hun naam voeren. Het CMC kwaliteitskeurmerk is een keurmerk voor organisatieadviseurs met een wereldwijd erkende status. 

 

Hobéon adviseurs Marvin Leerdam en Bas Reijken hebben met positief resultaat de certificeringsprocedure voor Certified Management Consultant (CMC) doorlopen en mogen nu de titel CMC achter hun naam voeren. Het CMC-kwaliteitskeurmerk is een keurmerk voor organisatieadviseurs met een wereldwijd erkende status.

Certificeringsprocedure
Tijdens de certificeringsprocedure moeten de adviseurs aantonen over voldoende aantoonbare advieservaring te beschikken en in staat te zijn om complexe adviesopdrachten aan te kunnen. Daarnaast dient een CMC'er structureel te werken aan de professionele ontwikkeling.

Accredited Consulting Practice
Hobéon heeft deze twee adviseurs kunnen voordragen omdat het in 2019 is benoemd tot Accredited Consulting Practice (ACP). Hobéon laat daarmee zien te werken aan de professionalisering van zijn adviseurs. Een extra stimulans voor ons en onze adviseurs om ons te blijven ontwikkelen en van waarde te zijn voor onze klanten. Met het verkrijgen van de titel CMC wordt het vakmanschap van de adviseurs van Hobéon aantoonbaar gemaakt en erkend.

Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa)
Het keurmerk ‘Certified Management Consultant’ wordt beheerd door de International Council of Management Consulting institutes (ICMCI, waarbij wereldwijd meer dan 45 landen zijn aangesloten). De Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa), is aangesloten bij de ICMCI en is geaccrediteerd om adviseurs voor CMC te certificeren. De certificering zelf gebeurt in Nederland via de onafhankelijke certificatie-instelling CRP.