Blog

Verschuivende balans(en) of is het hbo klaar voor de toekomst?

Het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen stond dit jaar in het teken van ‘Doing good for our world’, met als titel ‘future proof’. Ellen Andela, Gertie Blaauwendraad en Marvin Leerdam reisden op 9 mei naar Den Bosch om twee workshops te verzorgen op dit jaarlijks terugkerende congres. ‘’Wat een inspirerende dag, vol met professionals die willen werken aan het onderwijs van de toekomst’’.

Het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen stond dit jaar in het teken van ‘Doing good for our world’, met als titel ‘future proof’. Ellen Andela, Gertie Blaauwendraad en Marvin Leerdam reisden op 9 mei naar Den Bosch om twee workshops te verzorgen op dit jaarlijks terugkerende congres. ‘’Wat een inspirerende dag, vol met professionals die willen werken aan het onderwijs van de toekomst’’.

Hobéon workshop: ‘Naar een toekomstbestendig onderwijsaanbod’
In de eerste workshop behandelden we het belang van het toetsen van de toekomstbestendigheid van het onderwijsportfolio van een hoger onderwijs instelling. De importantie van een portfolio-analyse lijkt buiten kijf te staan, zowel vanuit maatschappelijke als arbeidsmarktontwikkelingen. De vraag die dan rest is: ‘hoe dan?’.  Vanuit organisatiekundig perspectief, gekoppeld aan de pijlers van onderwijskwaliteit voerden we deze discussie met elkaar. De deelnemers vertegenwoordigden een goede mix van de hogescholen (groot-klein) en functies (staffunctionarissen, managers-bestuurders) waardoor wij vanuit verschillende perspectieven en ervaringen spraken over een doelmatig en toekomstbestendig onderwijsaanbod

Hobéon workshop: ‘Samen Duurzaam Groeien’
In de tweede workshop stonden we stil bij hoe we in het hbo de SDG’s Samen Duurzaam kunnen laten Groeien. We zijn begonnen met een visualisatie over wat we in 2030 letterlijk allemaal zouden zien. Het leuke daarvan was dat er veel disciplines in de zaal zaten waardoor we gezamenlijk een technologische, een sociale, een agrarische en een bouwkundige blik in de toekomst kregen. Daarna hebben we gekeken welke consequenties die ontwikkelingen hebben voor de mens, de planeet, de economie en welzijn, partnerschappen en vrede. Vervolgens hebben we aan de hand van de vijf AISHE (Audit Instrument Sustainable Higher Education) niveaus -wat wij bij Hobéon aligned hebben met de SDG-filosofie en uitgangspunten- inzicht gekregen in hoe de SDG’s daadwerkelijk vorm zouden kunnen krijgen in het hoger onderwijs: op het niveau van de organisatie en opleiding.

Future proof
De titel ‘future proof’ dekte de lading van de dag inhoudelijk gezien perfect, omdat de Sustainable Development Goals (SDG’s) centraal werden gesteld. Gedurende het twee uur durende ochtendprogramma, waarin de sprekers elkaar in rap tempo afwisselden (van verveling was geen sprake), ontstond er een ‘wij samen voor een duurzame toekomst’ sfeer. Regelmatig moesten mensen een keer extra slikken, zo dichtbij kwam het thema. Bijvoorbeeld toen de jongere vertegenwoordiger van de Verenigde Naties, Hajar Yagkoubi, op het podium kwam vertellen over haar drijfveren en over haar inspiratiebron; haar moeder. Ook waren we met z’n allen zeer geïnspireerd geraakt door Peter Wollaert die de noodzaak van de SDG’s aankaartte en aangaf onder de indruk te zijn dat alle hogescholen in Nederland de SDG-Charter hebben ondertekend. Verder was er veel bewondering voor ondernemers en vertegenwoordigers van bedrijven die kwamen vertellen hoe zij hun business duurzamer maken, zonder dat het consequenties heeft voor de omzet, integendeel zelfs. Een goed voorbeeld hiervan was Jolanda Soons die liet zien dat duurzaamheid een profijtelijke strategie is voor haar bedrijf. Met de introductie van het content- en stageplatform ‘SDG’s on stage’ worden studenten, docenten en bedrijven verbonden rondom de SDG’s.

Het congres gaf – door de inspirerende begeleiding van Harmen van Wijnen en Nienke Meijer- een gevoel van saamhorigheid, het gezamenlijk willen werken aan een hoger doel, vol positieve energie. Deze energie was ook terug te vinden in de goede gesprekken in de pauzes en bij de andere workshops. Wij vonden het een mooie dag en praten dan ook graag door over dit relevante thema. De uitkomsten van dit congres bewijzen dat het hbo klaar is voor de toekomst. Dat we met elkaar verder mogen bouwen aan ‘Doing good for our world!’.