Blog

Uitdagende vraagstukken in de sector jeugdzorg en wat Hobéon daarin kan betekenen

De sector jeugdzorg weet zich voortdurend gesteld voor uitdagende vraagstukken. En die beperken zich niet tot slechts de financiële vraag of voldoende middelen gevonden kunnen worden om de nodige jeugdhulp aan kinderen en jongeren aan te kunnen bieden. Hoe verbeter je de samenwerking tussen hulpverleners en leraren in het onderwijs? Hoe zorg je voor het up-to-date houden van opleidingen in het sociale domein in relatie tot de laatste ontwikkelingen in de jeugdbeschermingsketen? Hoe optimaliseer je de keten van jeugdzorg en onderwijs in je gemeente?

De sector jeugdzorg weet zich voortdurend gesteld voor uitdagende vraagstukken. En die beperken zich niet tot slechts de financiële vraag of voldoende middelen gevonden kunnen worden om de nodige jeugdhulp aan kinderen en jongeren aan te kunnen bieden. Waar trek je de lijn tussen jeugdzorg en opvoedhulp? Hoe verbeter je de samenwerking tussen hulpverleners en leraren in het onderwijs? Hoe zorg je voor het up-to-date houden van opleidingen in het sociale domein in relatie tot de laatste ontwikkelingen in de jeugdbeschermingsketen? Hoe optimaliseer je de keten van jeugdzorg en onderwijs in je gemeente?

Zowel de cijfers als de persoonlijke verhalen komen ook bij Hobéon binnen.

De landelijke cijfers over jeugdzorg, pleegzorg en jeugdzorgplus vormen een belangrijke achtergrond bij de uitdagende vraagstukken in de sector.[1] Achter die vraagstukken gaan echter niet alleen cijfers maar ook vele persoonlijke verhalen van individuele kinderen en jongeren schuil. Zowel de cijfers als de persoonlijke verhalen komen ook bij Hobéon binnen. Deze motiveren ons om vanuit onze specifieke expertise een bijdrage te leveren aan het realiseren van goede jeugdzorg.

Hobéon zet zich al jaren in op het gebied van onderwijs en onderwijsontwikkeling, domeinen waar ook jeugdzorg deel van uitmaakt. Onze klanten hebben vaak te maken met jeugdzorg, van primair onderwijs tot aan hoger onderwijsinstellingen (denk daarbij ook aan samenwerkingsverbanden passend onderwijs). Daardoor heeft Hobéon hier ook veelvuldig mee te maken, bijvoorbeeld bij het evalueren van samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Daarnaast is Hobéon actief op het terrein van kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur en betrokken geweest bij accreditatietrajecten van de verschillende Social Work, Pedagogiek, MWD, SPH en GGZ-agoog opleidingen en natuurlijk de pabo’s. Ook voeren wij onderzoek uit naar de kwaliteit bij EVC-aanbieders voor de nieuwe beroepsstandaard vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional.

Afbeelding verwijderd.

Graag maken wij deze expertise vruchtbaar voor de sector jeugdzorg in haar breedte; door actief het gesprek aan te gaan en verbindingen te leggen met diverse andere partners. Naast onderwijsinstellingen en opleidingen zijn dat jeugdzorgorganisaties, zorgpartijen, en institutionele partijen (zoals ministeries en VNG). Er liggen diverse vraagstukken die we met deze partners willen oppakken. Te denken valt aan ketenreviews van jeugdzorg en onderwijs in gemeenten; vraagstukken rond regie en integraliteit met betrekking tot individuele jeugdzorgtrajecten; en natuurlijk ook uitdagingen op het gebied van het (her)inrichten van initieel onderwijs in mbo, hbo en wo ten behoeve van de sector jeugdzorg.

Interesse om door te spreken over het thema jeugdzorg en wat Hobéon daarin voor u kan betekenen? Neem dan contact op met dr. Jos de Kock via a.dekock@hobeon.nl of tel. (070) 30 66 800.  


[1] Zie voor factsheets de website van jeugdzorg Nederland: https://www.jeugdzorgnederland.nl/meer-weten/cijfers-jeugdzorg/