Blog

Terugblik online masterclass ‘Omgaan met de WHW in wankele tijden’

Op 12 mei verzorgde prof. mr. Pieter Huisman de eerste online masterclass ‘Omgaan met de WHW in wankele tijden’. De deelnemers, afkomstig van zowel hogescholen als universiteiten, werden onder andere bijgepraat over de status van de WHW en van opleidingsregelingen, over de servicedocumenten van de overheid, over de situatie rondom toetsing en examinering met betrekking tot privacy, fraudebeperking en praktische uitvoerbaarheid.  

Op 12 mei verzorgde prof. mr. Pieter Huisman de eerste online masterclass ‘Omgaan met de WHW in wankele tijden’. De deelnemers, afkomstig van zowel hogescholen als universiteiten, werden onder andere bijgepraat over de status van de WHW en van opleidingsregelingen, over de servicedocumenten van de overheid, over de situatie rondom toetsing en examinering met betrekking tot privacy, fraudebeperking en praktische uitvoerbaarheid.  

Het zijn drukke en uitdagende tijden voor onderwijsjuristen en examencommissieleden. Door de overgang naar online onderwijs en examinering  ontstaan situaties waarin de WHW en de opleidingsregelingen zoals de Onderwijs- en Examenregeling (OER) niet voldoen. Met welke dilemma’s hebben instellingen te maken? En hoe ga je daar mee om? Dat was op hoofdlijnen de inzet van de masterclass.

De WHW is niet opgeschort. Toch moet er met de sluiting van de gebouwen van de hogescholen en universiteiten op onderdelen van worden afgeweken. De overheid heeft servicedocumenten opgesteld met daarin richtlijnen voor het handelen. Voor het gebruik van deze richtlijnen wordt het principe ‘pas toe of leg uit’ gehanteerd.

Verder ging het tijdens de masterclass over de verhouding tussen het opleidingsmanagement en de examencommissie, en meer specifiek over de roldefinitie, het rolbesef, de rolneming en de rolvastheid. Raadzaam is het om een bestuurlijke kaart te maken, waarvan Pieter tijdens de masterclass een opzet toonde.

In het blok over toetsing en examinering werd onder andere met elkaar gesproken over de afwegingen die hierin meespelen. Denk aan het voorkomen van studievertraging, het borgen van de leerdoelen/eindtermen, en ook fraudebeperking, privacy en praktische uitvoerbaarheid.

Andere thema’s die aan de orde kwamen waren de BSA en doorstroom, de wederzijdse inspanningsplicht van opleiding en student, aansprakelijkheid voor studievertraging en compensatieregelingen.

In deze sessie kwamen veel verschillende onderwerpen voorbij, waaronder ook een aantal door de deelnemers ingebrachte cases en vragen, die door de trainer werden behandeld en onderling werden besproken. Ook geïnteresseerd in informatie over de juridische gevolgen van en handvatten voor het handelingsrepertoire in de coronacrisis? Op dinsdag 23 juni van 10:00 tot 12:00 verzorgt Pieter Huisman deze masterclass nogmaals. Ben je hierin geïnteresseerd, schrijf je dan in voor deze masterclass.

Bekijk op onze masterclasspagina welke andere online masterclasses je de komende tijd nog meer bij ons kunt volgen.