Blog

Terugblik online masterclass Beoordelen flexibele deeltijdopleidingen: need to know, nice to know.

Doe het beheerst, stap voor stap, maar durf ook los te laten en kijk wat er dan gebeurt. Het heet niet voor niets een experiment’.

Op 7 mei vond onze online masterclass: 'Beoordelen flexibele deeltijdopleidingen' plaats. De deelnemers waren afkomstig van verschillende hogescholen. In deze workshop hebben we onze eerste ervaringen met het beoordelen van opleidingen die deelnemen in het experiment leeruitkomsten gedeeld en hebben we met elkaar aandacht besteed aan thema’s die de deelnemers op dit moment bezig houden. 

‘Doe het beheerst, stap voor stap, maar durf ook los te laten en kijk wat er dan gebeurt. Het heet niet voor niets een experiment’.

Op 7 mei vond onze online masterclass: 'Beoordelen flexibele deeltijdopleidingen' plaats. De deelnemers waren afkomstig van verschillende hogescholen.

In deze masterclass hebben we onze eerste ervaringen met het beoordelen van opleidingen die deelnemen in het experiment leeruitkomsten gedeeld en hebben we met elkaar aandacht besteed aan thema’s die de deelnemers op dit moment bezig houden. Voorafgaand aan de masterclass hadden de deelnemers via Teams een ‘startopdracht’ gekregen waarin zij o.a. konden aangeven op welke vragen zij graag een antwoord zouden willen krijgen. De grootste vragen/uitdagingen voor de deelnemers bleken te spelen rondom het toetsen/valideren van de leeruitkomsten en de (on)mogelijkheden om het traject voor alle studenten flexibel en voor docenten/studiecoaches werkbaar te houden. 

In de masterclass hebben we gekeken naar waarom we eigenlijk met het experiment leeruitkomsten zijn gestart, wat de opleiding in het experiment ‘moet’ doen/moet laten zien conform de richtlijnen van de NVAO en OC&W en waar een auditpanel in elk geval naar kijkt en de opleiding over bevraagt. We hebben een aantal onderwerpen verder uitgelicht waaronder het aanbod van onderwijs (modules, volgordelijkheid, eigen studiepad, maatwerk), studiecontract, studiebegeleiding/-coaching, leerwegonafhankelijk toetsen/ leerwegonafhankelijk beoordelen, valideren en competente docenten. Daarin zijn de vragen die deelnemers vooraf hebben ingediend of tijdens de masterclass zelf hebben gesteld, steeds meegenomen. Tevens was er ruimte om met elkaar ervaringen uit te wisselen over deze onderwerpen. We hebben samen geconstateerd dat het (durven) loslaten moeilijk is, maar belangrijk om wel (beheerst) te doen en te kijken wat er dan gebeurt. Dat mag immers, want het is een experiment. Gedurende de masterclass hebben we een aantal oefensessies ingebouwd, waarin we samen hebben gekeken naar een voorbeeld van een leeruitkomst en mogelijke vragen hebben bedacht die een panel zou kunnen stellen over een bepaald onderwerp en wat de deelnemers (vanuit de opleiding) daarop zouden antwoorden. Afbeelding verwijderd.

Tot slot hebben we met elkaar vastgesteld, dat deze verandering in het onderwijs vraagt om een kwaliteitscultuur binnen de opleiding/het team. Samen hebben we verkend welke waarden daarmee samenhangen, wie die waarden uitdragen en hoe zij die waarden uitdragen.

Na afloop hebben de deelnemers aangegeven dat ze de masterclass als heel interessant hebben ervaren, dat het aanzette tot denken, tot reflectie en dat het hen ook bevestiging opleverde over het pad dat zij zijn opgegaan.

Op dinsdag 16 juni 2020 van 14:00 tot 16:00 uur wordt deze masterclass voor een tweede keer aangeboden. Wil je dezelfde ervaring opdoen? Schrijf je dan nu in voor de masterclass!

Bekijk op onze masterclasspagina welke andere online masterclasses je de komende tijd nog meer bij ons kunt volgen.