Blog

Studentenwelzijn als onderscheidend kenmerk

In een eerder blog schreven we al over de toenemende aandacht voor studentenwelzijn. Ook afgelopen periode was het weer volop in het nieuws naar aanleiding van het grote aantal nieuwe leden dat studentenverenigingen dit jaar mogen verwelkomen. Hieruit blijkt de behoefte van studenten aan sociaal contact, zo menen de studentenverenigingen. En ook tijdens de jaaropeningen van hogescholen hebben de bestuurders aandacht voor studentenwelzijn. Het komt steeds hoger op de bestuurlijke agenda te staan. Maar hoeveel kun, wil en moet je als hogeschool aan studentenwelzijn doen? Welke rol pakken de studenten zelf? En merken zij dat alle inspanningen van zowel de hogeschool als van zichzelf, hun welzijn daadwerkelijk verbeteren?

In een eerder blog schreven we al over de toenemende aandacht voor studentenwelzijn. Ook afgelopen week was het weer volop in het nieuws naar aanleiding van het grote aantal nieuwe leden dat studentenverenigingen dit jaar mogen verwelkomen. Hieruit blijkt de behoefte van studenten aan sociaal contact, zo menen de studentenverenigingen. En ook tijdens de jaaropeningen van hogescholen hebben de bestuurders aandacht voor studentenwelzijn. Het komt steeds hoger op de bestuurlijke agenda te staan. Maar hoeveel kun, wil en moet je als hogeschool aan studentenwelzijn doen? Welke rol pakken de studenten zelf? En merken zij dat alle inspanningen van zowel de hogeschool als van zichzelf, hun welzijn daadwerkelijk verbeteren?

In de afgelopen tijd hebben we een rondje langs de velden gemaakt. We spraken uitgebreid met studenten, docenten en beleidsmakers in het hoger onderwijs over studentenwelzijn. Het thema leeft enorm en we merken dat veel hogescholen druk bezig zijn met het bevorderen ervan. Los van de door social media toegenomen druk op studenten en de prestatiedruk tijdens de studie, heeft ook COVID-19 het studentenwelzijn niet bevorderd. Er is voor iedereen werk aan de winkel. Uit de gevoerde gesprekken maken we op dat de wijze waarop en de mate waarin er ondersteuning wordt geboden om het studentenwelzijn te bevorderen, sterk verschilt tussen opleidingen en instellingen. En ook ‘de landing van’ ondersteuningsactiviteiten bij de studenten – en daarmee samenhangend de impact ervan – loopt uiteen.  

Om inzicht te krijgen in waar (in welke fase) een instelling, academie of opleiding zich in dit kader bevindt, is het essentieel om met studenten, docenten en ondersteunende diensten in gesprek te gaan en te blijven. Een goed startpunt daarvoor is het laten uitvoeren van een nulmeting. Via een nulmeting bieden we u inzicht in de integratie van studentenwelzijn (beleid, uitvoering, impact) en handvatten voor verdere ontwikkeling. Door gebruikmaking van de consensus-gespreksmethode bepalen we in een gezamenlijk gesprek met betrokken stakeholders (waaronder zeker ook studenten) onder andere de huidige stand van zaken en ambities voor de toekomst. Zo creëert u draagvlak, ontwikkelt u een visie en concretiseert u het begrip studentenwelzijn.

En met het keurmerk Studentenwelzijn van Hobéon kunt u laten zien - bijvoorbeeld aan aankomende studenten - dat u zich succesvol inspant om het studentenwelzijn en studentsucces te vergroten. Zo kunt u zich profileren en onderscheiden. Het keurmerk is gebaseerd op de ontwikkelingsfasen van het INK-model en besteedt aandacht aan uw doelen op het gebied van studentenwelzijn, de uitvoering ervan (in onderwijs en faciliteiten) en de daadwerkelijke impact.

Benieuwd naar de nulmeting?
Bent u benieuwd naar de nulmeting of het keurmerk Studentenwelzijn? Neemt u dan gerust contact op met Bob Schakenbos, Inge Ville of Inge van der Hoorn via 070 30 66 800.