Nieuws

Pieter Huisman herbenoemd tot lid Onderwijsraad

Op 21 oktober jl. stemde de ministerraad in met de voordracht voor de samenstelling van de Onderwijsraad voor de komende vier jaar.

De raad zal elf leden tellen. Pieter Huisman, bijzonder hoogleraar onderwijsrecht aan de Universiteit Tilburg en senior adviseur bij Hobéon is voor een derde termijn aangesteld (2023-2026). De specifieke inbreng van Pieter zal liggen op het gebied van het onderwijsrecht. 

De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert de regering en het parlement, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van het onderwijs.

Zie ook het persbericht van de Onderwijsraad
en de Linkedinpagina van prof.mr. P.W.A. (Pieter) Huisman.