Nieuws

Maak kennis met onze nieuwe adviseur Reina Konijn

Sinds 1 november is Reina Konijn als onderwijsadviseur werkzaam bij Hobéon. Reina is opgeleid als pedagoge en heeft lang gewerkt in het primair onderwijs. Wilt u weten welke ervaring zij nog meer meebrengt en wat zij voor u kan betekenen? Hieronder vertelt zij het u zelf. 

Sinds 1 november ben ik werkzaam als onderwijsadviseur bij Hobéon. Bij de start van mijn carrière als leerkracht in het Montessori basisonderwijs kwam ik erachter dat ik interesse had in wat een onderwijsorganisatie, naast lesgeven, behelst. In 2017 begon ik aan de Master Pedagogiek waar ik de stroming, leren en innoveren, heb gevolgd. Deze opleiding heeft een basis gelegd voor het leren omgaan met verbeteringstrajecten, het inbrengen van vernieuwingen en het voeren van coachingsgesprekken.

In 2019 begon ik aan de opleiding tot schoolleider. Deze opleiding richtte zich met name op visiegericht werken, het ontwikkelen van een organisatie, het investeren in goede relaties met de omgeving  en persoonlijk leiderschap. Na jaren in het primair onderwijs te hebben gewerkt heb ik nu de stap gemaakt naar Hobéon om kennis te maken met verschillende onderwijsorganisaties.  Ik lever graag in nauwe samenwerking met een team handvatten en advies, in de hoop organisaties verder te helpen.