Nieuws

Etran ontvangt het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

Etran, opleider in de sector energietransitie ontving op 25 maart 2024 het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit voor haar opleiding Energie Prestatie Adviseurs. Etran heeft aangetoond te voldoen aan de kwaliteitseisen uit het onderliggende beoordelingskader. 

De behoefte aan goede vakmensen in de sector energietransitie wordt steeds groter. Het is daarom van belang dat meer mensen worden opgeleid tot professionals die beschikken over de juiste kennis om bij te kunnen dragen aan het energietransitie proces. Het UWV biedt mensen de mogelijkheid zich te laten om- en bij scholen naar via erkende opleiders. 

Etran, een van de opleiders in de energietransitie sector heeft -om haar opleiding Energie Prestatie Adviseurs te kunnen verzorgen met een bekostiging vanuit het UWV- de kwaliteit van haar opleiding laten toetsen om daarmee de kwaliteit en het civiel effect van de opleiding zichtbaar te maken naar het UWV, de markt en de stakeholders. 

Etran heeft aangetoond te voldoen aan de kwaliteitseisen. Wij feliciteren Etran met het behalen van dit mooie resultaat.

Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

Sinds enige jaren voert Hobéon het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK). Het HKK is gericht op allerhande partijen – doorgaans opleiders – die niet onder een landelijk erkenningssysteem vallen, maar niettemin een vaststelling en erkenning van hun kwaliteit willen. Dit kan op het niveau van afzonderlijke opleidingen en cursussen of op instituutsniveau.  

Ten behoeve van de beoordeling kijken we vooral naar de kwaliteit van procedures, instrumenten, de docenten en begeleiders én naar de kwaliteitsborging hiervan. De beoordeling vindt plaats op organisatieniveau en/of op het niveau van de afzonderlijke opleiding. 

De focus van de beoordeling is ontwikkelingsgericht. Dit betekent dat we ook aangeven op welke punten de opleiders hun kwaliteit kunnen of moeten verbeteren. Een positieve beoordeling leidt tot een erkenning van afhankelijk van de branche drie of vier jaar.      

Het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit beoordeelt zowel de randvoorwaarden als de inhoud van de opleiding en is daarmee onderscheidend ten opzichte van andere keurmerken.