Blog

Lang leve(n) leren!

Een leven lang leren: een onderwerp dat steeds meer belangstelling krijgt. De gedachte is dat om goed inzetbaar te blijven op de snel veranderende arbeidsmarkt, het belangrijk is dat mensen zich blijven ontwikkelen. Wist u dat heel veel van de diensten van Hobéon gerelateerd zijn aan leven lang leren?

door Cathelijne van Oeffelt

Bij leven lang leren gaat het om alle leeractiviteiten die worden ontplooid om kennis, vaardigheden en competenties vanuit een persoonlijk, burgerlijk, sociaal en/of werkgelegenheidsperspectief te verbeteren. Juist in de huidige kennisintensieve maatschappij, is het van waarde dat leren wordt aangemoedigd en dat kennisdeling plaatsvindt.

‘Een leven lang leren’ staat bij verschillende bedrijven steeds nadrukkelijker op de agenda, zowel in de meer formele vorm (door bijvoorbeeld het volgen van een opleiding) als in een meer informele vorm (kennisdeling met collega’s). De Rijksoverheid zet in op het blijven ontwikkelen van mensen door onder meer subsidies via het STAP-budget en het levenlanglerenkrediet. We zien dat ook onderwijsinstellingen meer en meer kijken naar de mogelijkheden om werkenden te faciliteren in het blijven ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties. Zo bieden onderwijsinstellingen steeds vaker kortlopend- of versneld onderwijs aan. Dit aanbod is onder andere gericht op professionals die zich (verder) willen ontwikkelen binnen een specifiek gebied. Hierbij worden ook de mogelijkheden van microcredentials steeds verder bekeken: een vorm van kwalificatie van kleine eenheden gericht op een specifieke beroeps- of loopbaanoriëntatie.

Welbeschouwd zijn alle werkzaamheden van Hobéon gerelateerd aan leven lang leren. Zo maken we met persoonscertificering inzichtelijk of een persoon zijn vakbekwaamheid heeft bijgehouden voor het kunnen uitvoeren van een bepaald beroep, conform daarvoor geldende en door de branche vastgestelde criteria. In het onderwijs voeren wij o.a. bekwaamheidstoetsen uit voor schoolleiders in het primair onderwijs, auditoren in het onderwijs en voor functionarissen in assessments. Vanuit onze accreditatiepraktijk kijken de panels die wij begeleiden onder meer naar de aansluiting van de opleiding op wensen en behoeften van de arbeidsmarkt. In onze adviespraktijk bieden wij onder andere ondersteuning op het gebied van macrodoelmatigheid, waarin we samen met een instelling bekijken hoe een nieuw te vormen opleiding de behoeften van de arbeidsmarkt weerspiegelt. Tevens verzorgen we (incompany) trainingen om de kennis en vaardigheden van professionals verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijswetgeving.

Meer en meer werkgevers zetten in op het blijven ontwikkelen van werknemers. En zo ook Hobéon zelf. Als relatief nieuwe medewerker heb ik het afgelopen jaar al verschillende cursussen en trainingen mogen volgen om mijn kennis en vaardigheden als adviseur verder te ontwikkelen. Dit is waardevol voor de uitvoering van mijn rol als adviseur, maar ook als persoon  leer ik veel van dit soort professionaliseringsactiviteiten.

Daarnaast wordt binnen Hobéon ingezet op gezamenlijke kennisdeling, een meer informele vorm van leren. Wij leren van en met elkaars kwaliteiten, expertises, ervaringen en interesses. Vanuit het idee van een leven lang leren, is deze vorm van kennisdeling erg waardevol. Samen kijken we naar de ontwikkelingen in het veld en zorgen we dat onze verworven kennis en vaardigheden praktisch toepasbaar zijn voor onze eigen adviespraktijk. Mijn ervaring is dat we binnen Hobéon erg leergierig zijn en dit graag meenemen in onze diensten: wij leren overal en gaan voor ontwikkeling van iedereen. Kortom, binnen Hobéon heerst een lang leve leren mentaliteit.