Nieuws

ISO-certificering Hobéon wederom verlengd

Maandag 13 november 2023 zijn wij positief beoordeeld door certificeringsbureau CIIO na de tussentijdse audit voor de ISO 9001:2015/ CIIO Maatstaf 2016.

In het licht van practice what you preach laten ook wij met regelmaat ons eigen kwaliteitssysteem beoordelen. Twee auditoren van CIIO voerden gesprekken met een aantal medewerkers van Hobéon en bestudeerden documentatie over allerhande facetten van onze interne bedrijfsvoering en ons kwaliteitsmanagementsysteem. 

Bevindingen 

De auditoren maakten deze keer geen kanttekeningen. Ze constateerden dat alle bevraagde medewerkers bekend zijn met de gestandaardiseerde bedrijfsvoering. We stralen daardoor in de woorden van de auditoren rust, reinheid en regelmaat uit. Dat biedt ons kansen om met en van elkaar te leren en stappen te nemen. De offertes die we uitbrengen tonen onze persoonlijke aanpak voor elke klant. Door stelselmatig te evalueren weten we wat klanten van ons vinden. Daar leren we van. Uit het gesprek tussen de auditoren en twee van onze nieuwe collega’s, bleek dat er veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. CIIO deed ons ook een aantal suggesties voor de verbetering van onze bedrijfsvoering. Deze nemen we uiteraard ter harte. Dat externen ons een spiegel voorhouden, vinden we belangrijk. 
 

De wijze waarop Hobéon invulling geeft aan haar QMS straalt rust, reinheid en regelmaat uit


Het tussentijdse onderzoek leidde tot een positief advies voor continuering van het certificaat: ISO-9001:2015.