Nieuws

Is uw opleiding helemaal klaar voor het nieuwe normaal?

De coronacrisis heeft impact op vele fronten. Allereerst op het vormgeven van uw onderwijs en toetsing. Maar….we weten allemaal dat het nieuwe normaal óók de arbeidsmarkt ingrijpend gaat veranderen. Op de korte termijn; nu dus. En waarschijnlijk ook op langere termijn. Maar hoe precies, waar en wanneer?

De coronacrisis heeft impact op vele fronten. Allereerst op het vormgeven van uw onderwijs en toetsing. Maar….we weten allemaal dat het nieuwe normaal óók de arbeidsmarkt ingrijpend gaat veranderen. Op de korte termijn; nu dus. En waarschijnlijk ook op de langere termijn. Maar hoe precies, waar en wanneer?

We weten het geen van allen nog precies natuurlijk. Toch wilt u wend- en weerbaar zijn naar de toekomst. Vanuit Hobéon zijn wij goed in staat om u hierbij langs twee wegen van dienst te zijn:

  1. Vinger aan de pols
    In de afgelopen jaren heeft Hobéon een groot netwerk én instrumentarium opgebouwd in het kader van onder meer macrodoelmatigheidsonderzoek. Deze kunnen we inzetten om de ontwikkelingen en inschattingen in de arbeidsmarkt nauwgezet te volgen. Breed op het gebied waarvoor u opleidt of gericht op meer specifieke vragen over uw opleidingen, afstudeerrichtingen en/of andere aspecten van uw portfolio (lectoraten, minoren, nascholing, ..). Door een paar keer per jaar een peiling te laten doen - waar u direct bij bent aangesloten- krijgt u waardevolle sturingsinformatie voor de verdere richting en inrichting van uw portfolio. Naar believen maken we hiertoe gebruik van dialoogsessies, ontwerpsessies en andere kwalitatieve en kwantitatieve methoden.

  2. Scenario’s ontwikkelen
    Ondertussen zijn er vele blogs en artikelen verschenen over het ‘nieuwe normaal’ en hoe het onderwijs hierop kan anticiperen. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar, maar welke past bij de instelling waar u werkzaam bent? Is de Coronacrisis aanleiding voor aanpassing of noodzaak tot structurele verandering? En zo ja, op welk gebied? Graag gebruiken wij ons ervaringen om op interactieve en systematische wijze verschillende scenario’s met u te verkennen, om in te spelen op de mogelijkheid het onderwijs flexibeler in te richten en de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Resultaat: u bent beter wendbaar en weerbaar in deze turbulente tijden, omdat u beter zicht heeft op de verschillende scenario’s met hun voors en tegens. Deze interactieve sessies omvatten een dagdeel en bevatten elementen van futures literacy en design thinking. De inhoud van de sessies wordt gevoed door relevante gegevens uit uw organisatie en in relatie gebracht met relevante principes voor kwaliteitsmanagement en -cultuur.

Meer informatie?

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een offerte, kunt u terecht bij Heleen Hanssens via 070 30 66 800 of mail naar: h.hanssens@hobeon.nl.