Nieuws

Hobéon neemt kwaliteitsschema CeRP over

Hobéon SKO, onderdeel van Kiwa Groep neemt per 1 januari 2023 het persoonscertificeringsschema voor de vertrouwenspersonen over van certificeerder CeRP. Schema-eigenaar Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) is ervan overtuigd met Hobéon SKO een partij te hebben gevonden die het schema verder kan professionaliseren en laten groeien.

Het persoonscertificeringschema wordt voortgezet door het team van Hobéon SKO in Den Haag. Dit Kiwa-onderdeel beschikt over een ISO 17024-accreditatie en verzorgt door heel Nederland persoonscertificeringen in diverse sectoren, van taxateurs, makelaars, arbeidsdeskundigen en niet-destructief onderzoekers tot arbo-kerndeskundigen. 

Hobéon SKO voert zijn werkzaamheden uit via www.mijncertificatie.nl. Via deze portalomgeving kunnen (kandidaat)certificaathouder hun dossier completeren, waarna Hobéon SKO het toetst aan de eisen van het betreffende persoonscertificeringsschema. Voor deze toetsing maakt Hobéon SKO voor een aantal schema’s gebruik van externe deskundigen.

Kiwa’s divisiedirecteur Michael van der Vlies is blij met het overgenomen schema:
"Kiwa zorgt voor de borging van o.a. veiligheid en kwaliteit in de Nederlands vitale infrastructuur. Van drinkwater en energiesystemen en voedselveiligheid tot de gebouwde omgeving en de gezondheidszorg. Deze stap ondersteunt de groei van onze expertise op het gebied van persoonscertificering. Daarnaast sluit het schema Vertrouwenspersonen naadloos aan bij datgene waar wij voor staan, een veilig sociaal klimaat als onderdeel van de vitale infrastructuur.” 

Versterking sociaal veilig klimaat

Kiwa is naast de borging van kwaliteit, veiligheid en cybersecurity in de Nederlands vitale infrastructuur onder meer actief in de gezondheidzorg en het sociaal domein. Zo speelt Kiwa een steeds prominentere rol in het beperken van ongewenst gedrag. Hobéon traint bijvoorbeeld medewerkers in de methodiek van Movisie voor het beoordelen van seksueel ongewenst gedrag van kinderen en jong volwassenen en Kiwa Human & Care toetst de KNVB-eisen in relatie tot grensoverschrijdend gedrag. Met de toevoeging van de regeling voor vertrouwenspersonen levert Kiwa een extra bijdrage aan een veilig sociaal klimaat.


Mocht u meer informatie willen over de dienstverlening van Hobéon SKO, neem dan gerust contact op met Paul van Embden of Jacqueline Boere. 

voor het schema zie: Certificering Vertrouwenspersoon (mijncertificatie.nl)