Blog

Hobéon goes International ... Office

We zitten in de zomerperiode en veel mensen genieten nog lekker van een welverdiende vakantie. Het weer in Nederland is natuurlijk fantastisch, maar toch gaan veel mensen naar het buitenland. Dit geeft een extra dimensie aan de vakantiebeleving, vindt u niet? Ditzelfde geldt voor studenten en hun studieloopbaan. Het onderwijs in Nederland is van hoog niveau, maar buitenlandervaring geeft toch een extra (leer)dimensie aan de studie. Het Erasmus+ subsidieprogramma ondersteunt en stimuleert buitenlandse uitwisselings- en kennisdelingsprojecten. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ controleert of toegekende subsidies op juiste wijze door onderwijsinstellingen worden besteed. De afgelopen periode is Hobéon door diverse onderwijsinstellingen benaderd met de vraag of wij een proefaudit kunnen uitvoeren bij hun International Office in voorbereiding op het bezoek van het Nationaal Agentschap Erasmus+. 

We zitten in de zomerperiode en veel mensen genieten nog lekker van een welverdiende vakantie. Het weer in Nederland is natuurlijk fantastisch, maar toch gaan veel mensen naar het buitenland. Dit geeft een extra dimensie aan de vakantiebeleving, vindt u niet? Ditzelfde geldt voor studenten en hun studieloopbaan. Het onderwijs in Nederland is van hoog niveau, maar buitenlandervaring geeft toch een extra (leer)dimensie aan de studie. Het Erasmus+ subsidieprogramma ondersteunt en stimuleert buitenlandse uitwisselings- en kennisdelingsprojecten. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ controleert of toegekende subsidies op juiste wijze door onderwijsinstellingen worden besteed. De afgelopen periode is Hobéon door diverse onderwijsinstellingen benaderd met de vraag of wij een proefaudit kunnen uitvoeren bij hun International Office in voorbereiding op het bezoek van het Nationaal Agentschap Erasmus+. 

Erasmus+ subsidie

Het Erasmus+ subsidieprogramma van de Europese Unie richt zich op jongeren, studenten, docenten en professionals die zich door middel van een studie, training of uitwisseling binnen Europa of daarbuiten verder willen ontwikkelen. Ook biedt het financiële steun aan organisaties die internationale samenwerkingen willen aangaan, gericht op innovatie, leren en kennisdeling. Er zijn voor onderwijsinstellingen diverse mogelijkheden om een Erasmus+ subsidie aan te vragen. 

Nationaal Agentschap

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training controleert of toegekende subsidies op juiste wijze door onderwijsinstellingen worden besteed. Het International Office is vaak het orgaan dat binnen een hogeschool de instellingsbrede uitwisselingsprogramma’s beheert, die gesubsidieerd worden door Erasmus+.

Proefaudit International Office

De afgelopen periode zijn wij door diverse onderwijsinstellingen benaderd met de vraag of Hobéon een proefaudit wil uitvoeren in voorbereiding op het bezoek van het Nationaal Agentschap. En natuurlijk willen wij dat. We zorgen ervoor dat de proefaudit het International Office actuele informatie oplevert over de volledigheid van de dossiers van studenten en staf, die ondersteund door een Erasmus+ beurs in het buitenland studeren of lesgeven. Vragen die wij tijdens een proefaudit onderzoeken, zijn bijvoorbeeld of de dossiers compleet zijn en of de richtlijnen en de procedures van het programma goed worden uitgevoerd en nageleefd. Ook kijken we of het financiële proces op orde en geborgd is. 

Een proefaudit biedt tevens inzicht in de administratieve organisatie en interne controle binnen het International Office. Daar waar dat van toepassing is, richten we onze blik ook op centrale administratieve diensten die betrokken zijn bij de uitvoering van het beursprogramma. Onderzocht  wordt of interne financiële systemen, voor zover gerelateerd aan het Erasmus+ beursprogramma, fraudebestendig zijn.

Al met al wordt het gehele interne proces rondom Erasmus+ onder de loep genomen en geven wij advies over de maatregelen die genomen moeten worden om eventuele onvolkomenheden op orde te brengen. En passant brengen we het (internationaliserings)beleid van de hogeschool in verbinding met de wijze waarop opleidingen en de hogeschool het Erasmus+ beursprogramma aanwenden. Mocht hier aanleiding toe zijn, dan reiken we u op dit vlak vanzelfsprekend ons advies aan.

Meer informatie?

Zou u willen bekijken of een proefaudit een nuttig middel kan zijn voor de kwaliteitsborging van uw International Office? Neem gerust contact op met Bas Reijken of bel hem via (070) 3066800.