Blog

Drie tips voor tijdens het auditgesprek

Opleidingen in het hoger onderwijs worden eens in de zes jaar beoordeeld door een onafhankelijk panel van deskundigen. Vaak is het auditgesprek met het panel een spannend moment voor ‘de auditees’; de docenten, studenten, onderzoekers en managers die bij de opleiding betrokken zijn. Daniëlle de Koning is als secretaris van panels veelvuldig ooggetuige geweest van zulke auditgesprekken. Welke gespreksadviezen zou zij – op basis van de twaalf jaar aan ervaringen die zij heeft opgebouwd –  de opleidingen en hun auditees meegeven zodat zij met een geruster hart het auditgesprek in kunnen gaan?

Opleidingen in het hoger onderwijs worden eens in de zes jaar beoordeeld door een onafhankelijk panel van deskundigen. Vaak is het auditgesprek met het panel een spannend moment voor ‘de auditees’; de docenten, studenten, onderzoekers en managers die bij de opleiding betrokken zijn. Daniëlle de Koning is als secretaris van panels veelvuldig ooggetuige geweest van zulke auditgesprekken. Welke gespreksadviezen zou zij – op basis van de twaalf jaar aan ervaringen die zij heeft opgebouwd –  de opleidingen en hun auditees meegeven zodat zij met een geruster hart het auditgesprek in kunnen gaan? 

  Afbeelding verwijderd.

 

Met de volgende tips kun je als auditee alerter het auditgesprek in gaan, en meer controle over het gesprek ervaren:

1. Luister goed, antwoord gericht

Luister naar de vraag die het panel stelt. Het klinkt misschien logisch; maar volgens Daniëlle is dit niet altijd vanzelfsprekend. Een audit is ten slotte een spannend moment voor iedere auditee; of je nu manager of student bent. Door goed te luisteren en antwoord te geven op de vraag kan de auditee het panel helpen met zijn voornaamste taak: het verzamelen van informatie waarmee het zijn beeld over de opleiding kan aanvullen (of bijstellen) en uiteindelijk tot een afgerond oordeel kan komen op alle te beoordelen standaarden.

2. Illustreer hoe het gaat: geef voorbeelden

Vergelijkbaar met hoe docenten casuïstiek gebruiken in lessen, kun je als auditee concrete voorbeelden geven om te illustreren hoe de opleiding handelt op abstracte thema’s. Daniëlle noemt als voorbeeld het thema kwaliteitszorg. Wanneer een opleidingsmanager vertelt hoe zij de evaluatie van een module zoals Onderzoeksvaardigheden organiseert – met een enquête, een gesprek met studenten na afloop van de module, en de georganiseerde opvolgacties – kan een panel op basis van het voorbeeld zien hoe het grotere mechanisme van plan-do-check-act werkt. In die zin kan het geven van voorbeelden informatiever zijn dan een beleidsmatig antwoord, suggereert Daniëlle. 

3. Werk samen een plaatje uit: vul elkaar aan

Het kan zomaar zijn dat je, als docent, student of manager een vraag van het panel voorgelegd krijgt waarop je (deels) het antwoord niet weet. In zo’n geval is het volstrekt acceptabel om het stokje door te geven aan een collega en om te vragen of hij/zij het antwoord zou willen aanvullen. Dit kan ook andersom: je kunt ook proactief aan een collega aanbieden of je het antwoord aan zou mogen aanvullen. Sterker nog, zo merkt Daniëlle op, door dit te doen laat je als opleiding zien dat je een team bent en dat mensen op elkaar ingespeeld zijn.

Uiteraard kun je, naast door goed te luisteren, door voorbeelden te geven, en door het gesprek als een gezamenlijke uitdaging te zien, ook op andere manieren zorgen dat je met een gerust hart bij een panel aan tafel zit als auditee. Door te relativeren bijvoorbeeld: bedenk dat panelleden evengoed voor een spannende dag staan, en dat zij ook wel eens in de schoenen van de auditee staan bij hun eigen opleiding. Veel panelleden zijn immers zelf ook werkzaam in het hoger onderwijs.

Meer weten?

Wilt u gesprekstips op maat, of overweegt u om Hobéon te vragen om een proefaudit uit te voeren en het opleidingsteam klaar te stomen voor de auditdag? Neem gerust contact op met Daniëlle de Koning, via d.dekoning@hobeon.nl of via 070 30 66 800.