balans

Arbeidsdeskundigen

Werkt u als arbeidsdeskundige, bijvoorbeeld bij het UWV, en heeft u minimaal twee jaar werkervaring? Dan kunt u zich laten certificeren bij Hobéon. Met het certificaat toont u aan dat u professioneel en vakbekwaam bent en uw vakkennis bijhoudt. Dat is helder voor uw klanten en aan opdrachtgevers of uw werkgever laat u zien dat u op niveau werkt. Hobéon certificeert al ruim vijftien jaar arbeidsdeskundigen.

Omschrijving 

Werkt u als arbeidsdeskundige bij het UWV, een verzekeringsmaatschappij, de arbodienst, een reïntegratiebedrijf, een grote onderneming, de gemeente of als zelfstandige? Dan kunt u door een persoonscertificaat van Hobéon te behalen, laten zien dat u deskundig bent op het vlak van arbeids(on)geschiktheid. Een professional die op de hoogte is van de laatste ontwikkeling en ruime ervaring heeft in het vakgebied. Voor arbeidsdeskundige is certificering niet verplicht, maar met het certificaat biedt u klanten, werkgevers en opdrachtgevers de verzekering dat uw kunde en kennis door een onafhankelijke instantie zijn getoetst en geborgd.

Certificatie-eisen arbeidsdeskundige (AD) in het kort

Wilt u zich laten certificeren? Dan dient u eerst twee jaar werkervaring op te doen ná het behalen van uw diploma als arbeidsdeskundige. Hierna kunt u zich aanmelden bij Hobéon. Heeft u een diploma ouder dan zes jaar, maar bent u nog niet gecertificeerd? Dan toont u door middel van permanente educatie (PE-punten) en onderlinge toetsing (OT-verslagen) aan dat u uw vakbekwaamheid heeft bijgehouden.

SRA Inschrijving 

Daarnaast is één van de certificerings-eisen dat u de gedragscode van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) onderschrijft. Dit doet u door u in te schrijven bij het Register van Arbeidsdeskundigen van het SRA. Met de gedragscode worden de integriteit, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid van de beroepsgroep bewaakt. Over toelating tot het register beslist de stichting.

NVvA - Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen

Een andere belangrijke speler is de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA), de beroepsvereniging van arbeidsdeskundigen en eigenaar van de certificeringsregeling. De certificatiecriteria worden bepaald door het College van Deskundigen-AD, waarin alle belanghebbende groeperingen evenwichtig zijn vertegenwoordigd. De NVvA regelt daarnaast het al dan niet toekennen van PE-punten. Wanneer u vragen heeft over PE-punten kunt u zich wenden tot de NVvA.

Certificatie arbeidsdeskundigen op hbo-niveau

Het certificatiesysteem certificeert arbeidsdeskundigen op post-hbo-niveau en certificatie vindt plaats op vrijwillige basis. Het certificaat is vier jaar geldig, waarna hercertificering mogelijk is.

Hercertificatie

Uw hercertificeringsdossier vindt u op de website van de NVvA. Hier kunt u inloggen (als u initieel gecertificeerd bent) en al uw stukken ten behoeve van uw hercertificering uploaden. Wanneer alles compleet is en u bent toe aan hercertifcering kunt u uw dossier bij ons indienen. 

Digitale VOG

Met ingang van 1 juli 2020 is het mogelijk om uw VOG – een van de certificatie-eisen – digitaal aan te vragen. Wenst u de VOG digitaal te ontvangen? Stuur dan een verzoek daartoe per e-mail naar SAD@hobeon.nl en wij zetten de VOG-aanvraag online voor u klaar. U krijgt vervolgens een e-mail van screeningsautoriteit Justis met daarin een aanvraagcode. Met deze code kunt u online inloggen, uw aanvraaggegevens controleren en de aanvraag betalen.

Tarieven 

Tarieven* per 1 juli 2020 
 Initiële certificatie (voor 4 jaar)  €640,-**
 Hercertificering (voor 4 jaar)  €640,-**
 Pasje   €30,-
*   Alle genoemde prijzen zijn excl. btw.
** U betaalt in vier jaartermijnen van 4 x € 160,-. Hiervoor ontvangt u jaarlijks een factuur.

Bovenstaande tarieven zijn inclusief certificatieonderzoek, administratie en opname in het register. Alle prijzen zijn exclusief btw.

Downloads

Certificatieregeling AD   (pdf)
Certificeringsregeling AD - Interpretatiedocument  (pdf)
Format werkgeversverklaring (pdf)
Format Verklaring Omtrent Gedrag  (pdf)

Opleidingsinstellingen

IVA Opleidingen 
J.F. Kennedylaan 32
7314 PS Apeldoorn
Telefoon: 085-0407220
Website: www.ivaopleidingen.nl 

Saxion Hogeschool Deventer
Postbus 501
7400 AM DEVENTER
Telefoon: 0570-603663

Scolea
Baardgras 3
3902 RN Veenendaal 
Telefoon: 0318-820218

UWV
Postbus 58285
1040 HG Amsterdam
Telefoon: 020-6872303
CS Opleidingen
Campmanplein 6
6668 AJ RANDWIJK
Telefoon: 06  211 54 372
Email: hanneke@cs-opleidingen.nl
Website: www.cs-opleidingen.nl
Capabel Hogeschool
Australiëlaan 14-16
Postbus 24066
3502 MB Utrecht 
Telefoon: 030-2850557 
info@capabelhogeschool.nl 
http://www.capabelhogeschool.nl/

Links

Beroepsorganisaties

Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen NVvA 
i. www.arbeidsdeskundigen.nl 

Stichting Register Arbeidsdeskundigen SRA 
i. www.register-arbeidsdeskundigen.nl 

Informatie aanvragen

U kunt informatie aanvragen via onderstaand online contactformulier.  Wij sturen u dan de informatie toe naar het door u opgegeven adres.

Informatie aanvragen

 

Certificatiecoördinator 

Mevrouw S. (Sandra) Luiten

T: (070) 30 66 850
E: sandra.luiten@hobeon.com

Secretariaat Hobéon SKO 
T:  (070) 306 68 50
E: sad@hobeon.nl