Resilience spel

RIVM Trainer van het Resilience-spel

Elk jaar opnieuw gebeuren er ongelukken tijdens het werk. Een groot deel van de ongevallen ontstaat omdat medewerkers niet adequaat handelen in onvoorziene omstandigheden. Om mensen veerkrachtiger te maken heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een praktische tool ontwikkeld: het Resilience-spel. Laat u certificeren als trainer van het Resilience-spel.

Omschrijving 

Elk jaar opnieuw gebeuren er ongelukken tijdens het werk. Vooral in situaties waarbij onzekerheid en tijdsdruk een belangrijke rol spelen, blijkt het volgen van bestaande regels en procedures niet voldoende. Het nemen van weloverwogen beslissingen en van daaruit optreden is dan van belang. Om mensen veerkrachtiger te maken heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van wetenschappelijke inzichten en in samenwerking met partijen als de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) en Arboprofessionals uit het werkveld, een praktische tool ontwikkeld: het Resilience-spel .

Het Resilience-spel is een praktisch middel dat je leert om in 5 stappen, bij grote onzekerheid en tijdsdruk, veerkrachtige besluiten te nemen. Zo leer je tijdens het spel de mentale valkuilen waar je in kan stappen, welke organisatie en persoonlijke kwaliteiten je kunt inzetten en welke acties onzekerheid verminderen.

Opleidingsinstelling

Boertien Vergouwen Overduin (BVO)
i. www.bvo.nl | datum eerste toelating 26 september 2019

Procedure

Initieel

De aanvraag voor de registratie verloopt via de opleidingsinstelling Boertien Vergouwen Overduin. Een geregistreerde trainer van het Resilience-spel is aantoonbaar vakbekwaam voor een periode van drie jaar.

Herregistratie

Om na drie jaar in aanmerking te komen voor hercertificatie dient de trainer aan te tonen dat hij zijn kennis en vaardigheden heeft onderhouden. Middels het inleveren van een portfolio-opdracht wordt dat wederom beoordeeld.

Registratiecoördinator

De heer P. (Paul) van Embden
T: (070) 30 66 850
E:  paul.van.embden@hobeon.com

Adres
Hobéon SKO
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag

Wilt u correcties of wijzigingen van uw NAW gegevens of e-mail doorgeven? Doet u dat dan bij voorkeur via paul.van.embden@hobeon.com

Register

Geregistreerde trainers worden opgenomen in het register (.pdf).