Blog

Certificeren van schoolleidersopleidingen PO

Sinds 2013 dienen Schoolleiders in het primair onderwijs zich conform de CAO te registreren in het Schoolleidersregister. Om opgenomen te worden in dit register dienen zij aan te tonen bekwaam te zijn op basis van de beroepsstandaard. Dit kan door middel van een formeel of informeel leertraject.

Certificering van opleidingsaanbod
Sinds 2013 dienen Schoolleiders in het primair onderwijs zich conform de CAO te registreren in het Schoolleidersregister. Om opgenomen te worden in dit register dienen zij aan te tonen bekwaam te zijn op basis van de beroepsstandaard. Dit kan door middel van een formeel of informeel leertraject. Hobéon heeft een rol gespeeld in de certificering van verschillende aanbieders van professionaliseringstrajecten. Deze trajecten bieden de schoolleiders de mogelijkheid om zich te professionaliseren en hun bekwaamheid conform de beroepsstandaard aan te tonen. Aanbieders die voldeden aan de eisen werden voor zes jaar gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO.

De aanbieders dienen gecertificeerd te zijn om het voor de schoolleiders mogelijk te maken om zich na het afronden van een dergelijk professionaliseringstraject direct te registreren in het Schoolleidersregister (zowel voor een basis- als voor een herregistratie).

Nieuwe beroepsstandaard
Op 10 december 2020 is een geactualiseerde beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs opgeleverd. Het literatuuronderzoek van onderzoeker en adviseur Peter Sleegers en de vele dialogen met schoolleiders die vervolgens zijn gevoerd, vormen de basis voor deze nieuwe standaard. In deze standaard staan niet meer de competenties maar de volgende vijf leiderschapspraktijken centraal, namelijk:

  1. Visiegericht werken
  2. Ontwikkelen van mensen
  3. Ontwikkelen van de organisatie
  4. Leidinggeven aan de kwaliteit van het onderwijs
  5. Investeren in goede relaties met de omgeving

Naast deze vijf onderwijspraktijken die in verschillende contexten plaatsvinden, zijn ook persoonlijke kwaliteiten belangrijk en onderdeel van de geactualiseerde standaard.

 

Aanbieders van professionaliseringtrajecten worden uitgedaagd om de vijf leiderschapspraktijken te implementeren in hun bestaande opleidingen.

Basisbekwaam of vakbekwaam
In het aanbod voor schoolleidersopleidingen wordt onderscheid gemaakt tussen de certificering 'basisbekwaam' en 'vakbekwaam'. Dit komt voort uit de termen die in het Schoolleidersregister worden gehanteerd voor respectievelijk de adjunct-directeur (basisbekwaam, minimaal 15EC) en de schoolleider (vakbekwaam, minimaal 30EC). Deze opleidingen verschillen in complexiteit en studieomvang. Beide leiden tot een registratie in het Schoolleidersregister.

De geactualiseerde beroepsstandaard is gebaseerd op principes van ‘gespreid leiderschap’. Hiermee wordt bedoeld dat leidinggeven aan onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling wordt opgevat als een verantwoordelijkheid van meerdere leidinggevenden binnen de school: van bovenschoolse schoolleiders, integraal verantwoordelijke schoolleiders, adjunct-directeuren, coördinatoren, tot interim schoolleiders.

Aanbieders van deze professionaliseringtrajecten worden uitgedaagd om de vijf leiderschapspraktijken zoals beschreven in de geactualiseerde standaard te implementeren in hun bestaande opleidingen. Hobéon denkt graag met u mee over de vraag wat deze nieuwe standaard voor uw professionaliseringsaanbod betekent en kan de (her)certificering voor u uitvoeren.   

Dienstverlening Hobéon
Bent u geïnteresseerd in de vraag wat Hobéon op dit vlak voor u of uw instelling kan betekenen? Neem dan contact op met Rianne Versluis, Marvin Leerdam of Heleen Hanssens via (070) 30 66 800 of mail naar Rianne.Versluis@hobeon.com, Marvin.Leerdam@hobéon.com of Heleen.Hanssens@hobeon.com