Blog

Afstudeerwerken als profileringsinstrument

Met enige regelmaat worden onze adviseurs door hogescholen gevraagd deel te nemen aan scriptiereviews in het kader van kalibratie, intervisie en/of externe validatie. De rol die Hobéon inneemt in een dergelijk proces kan verschillen. Zo beoordelen onze adviseurs in sommige gevallen zelf een aantal scripties en bespreken deze met afstudeerbeoordelaars en -begeleiders. Het komt echter ook voor dat wij optreden als proces-/gespreksbegeleider tijdens kalibreersessies of intervisiebijeenkomsten. 

Gereedschapskist ontwikkelen

Onlangs mocht ik zelf optreden als procesbegeleider bij een opleiding die haar afstudeerbegeleiders en -beoordelaars meer handvatten wilde bieden om te komen tot heldere, afgebakende en bij de opleiding passende onderzoekvraagstukken. Tijdens twee geanimeerde kalibreersessies bespraken de aanwezigen de samenvatting en de centrale vraag van enkele originele, geanonimiseerde afstudeerwerken. Tijdens de tweede sessie kregen de deelnemers bovendien de opdracht om bij de centrale vraag de deelvragen en de gewenste onderzoeksmethodiek te formuleren. Vervolgens werden de originele scripties vergeleken met de uitkomsten van de deelnemers.

Deze sessies blijken zeer nuttig. Ze verhogen niet alleen de onderlinge cohesie tussen de afstudeerbegeleiders, maar zorgen er ook voor dat in 'no time' de spelregels voor een goed onderzoekconstruct met elkaar worden bepaald. Op basis van de uitkomsten van de sessies is vervolgens een gereedschapskist samengesteld voor docenten, begeleiders en beoordelaars met daarin de do’s en dont’s. De inhoud van de kist ondersteunt de opleiding niet alleen bij het vaststellen van een goede centrale onderzoeksvraag en de juiste deelvragen, het geeft ook meer eenheid in de uiteindelijke beoordeling van de scripties.

Oriëntatie van de afstudeerwerken

Tijdens de kalibreersessies kwam ook de volgende vraag naar voren: ‘Passen de afstudeerwerken van onze studenten eigenlijk wel bij wie wij als opleiding/onderwijsinstelling willen zijn?’. Wat mij betreft een zeer relevante vraag, want steeds vaker worden scripties door de toenemende digitaliseringsdynamiek online gepubliceerd alwaar zij ‘de opleiding’ representeren.

Het is daarom goed om - bijvoorbeeld tijdens een kalibreersessie - na te denken over het gewenste profiel van de opleiding. Stelt u zich voor dat u werkt voor een Pabo die zich wenst te onderscheiden op het gebied van de ontwikkeling van innovatieve lesmethoden. Dan zou het toch fantastisch zijn als dit aandachtsgebied op verschillende wijze belicht wordt in de scripties die uw studenten schrijven. Of denkt u zich eens in dat uw hogeschool/opleiding zich profileert op het terrein van ondernemerschap, internationalisering of duurzaamheid. Zou het dan niet mooi zijn als de eindwerken deze profilering reflecteren? De opleiding kan zich op deze wijze verder ontwikkelen als kennispartner en haar aantrekkingskracht op de gewenste stakeholders vergroten. Zo kunnen de afstudeerwerken ook worden ingezet als profilerings- en marketinginstrument.