Blog

Wel te huur, maar niet te koop

Als zakelijke dienstverlener wordt Hobéon betaald door de partij die onze diensten afneemt. Daarmee staat op voorhand de onpartijdigheid van ons bedrijf als adviesbureau onder verdenking, zo merken we nogal eens. Is dat begrijpelijk? Ja, althans bij eerste beschouwing. Is het terecht? Nee, zeker niet. Daarom is het goed om eens dieper in te gaan op het vraagstuk van onpartijdigheid.

Als zakelijke dienstverlener wordt Hobéon betaald door de partij die
onze diensten afneemt. Daarmee staat op voorhand  Afbeelding verwijderd. de onpartijdigheid van ons bedrijf als adviesbureau onder verdenking, zo merken we nogal eens. Is dat begrijpelijk? Ja, althans bij eerste beschouwing. Is het terecht? Nee, zeker niet. Daarom is het goed om eens dieper in te gaan op het vraagstuk van onpartijdigheid.

Zoals gezegd: een zakelijke dienstverlener wordt betaald door de partij die zijn diensten afneemt. Daarmee is al gauw gedacht: je richt je naar de wensen van de klant om straks de rekening te kunnen sturen. Als de klant A wil, lever je A en moet het B zijn dan wordt het B. Men vraagt en wij draaien. Toch?

Nee.

We zeggen wel eens tegen onze klanten: 'we zijn wel te huur, maar niet te koop’. Stel je toch eens voor dat dat niet het geval was; dat we ons oor volledig naar de klant laten hangen en dat de uitkomst die hij of zij wil bij ons te koop is.

We zijn wel te huur, maar niet te koop.

De situatie is zeker niet denkbeeldig: we doen een doorlichting of een adviestraject en er komt niet uit wat de klant gehoopt of verwacht had. Maar we blijven bij onze uitkomst. Dan kunnen er meerdere dingen gebeuren. De klant is teleurgesteld, betaalt de rekening en verbreekt de relatie. Dat komt inderdaad voor. Wat – gelukkig – veel vaker voorkomt, is dat de uitkomst de klant tot een scherper inzicht brengt. De klant slaat op basis van onze bevindingen een nieuwe of betere weg in (of besluit om een kennelijk heilloos traject stop te zetten). Een stap waar hij niet toe gekomen zou zijn, als wij ons oor volledig naar klant hadden laten hangen.

Maar toch….. stel je ondanks dit alles voor dat we wél te koop zouden zijn. De klant contracteert ons en krijgt daarmee een op voorhand vaststaande uitkomst. Dat hij zich daarmee uiteindelijk te kort doet, speelt op de korte termijn voor hem kennelijk geen rol. Maar voor ons wel! We zouden dit kunstje wellicht een paar keer kunnen doen. Maar zodra dat ook maar ergens op tafel zou komen te liggen bij andere klanten, zouden we onze geloofwaardigheid volledig te niet doen. Welke organisatie die voor kwaliteit gaat, betaalt immers nog voor onze adviezen als die niets waard zijn?

We zouden ons dus zowel professioneel als zakelijk vol in de voet schieten en ons voortbestaan als bedrijf serieus op het spel zetten.

Onpartijdigheid is van levensbelang voor een zakelijke dienstverlener als Hobéon.

We hebben daarom meerdere instrumenten en voorzieningen om die onpartijdigheid in onze werkwijze te borgen: intervisie, een onafhankelijkheidsstatuut dat onze werkzaamheden inkadert, toezicht van onze externe Raad van Onpartijdigheid op onze processen en concrete cases, toezicht van de Raad van Accreditatie en jaarlijkse ISO-audits op onder meer onze onpartijdigheid (ook als voorwaarde voor ons lidmaatschap van de ROA, Raad van Organisatieadviesbureaus).

Onpartijdigheid is dus van levensbelang voor een zakelijke dienstverlener als Hobéon. Om redenen van integriteit, én om redenen van commercialiteit. Die twee beginselen staan dus niet op gespannen voet met elkaar, maar horen bij elkaar. Want: wel te huur, maar niet te koop.