Blog

Sturen op vernieuwing in het onderwijs en opleiden

Vernieuwingen of innovaties die ontstaan vanuit interne prikkels komen vaak moeilijker tot stand. Het is voor organisaties lastig om een interne drive om te zetten naar een concrete innovatie. De dagelijkse realiteit en routines verhinderen innovaties. Ook in het onderwijs. Regelmatig worden adviseurs van Hobéon betrokken bij hulpvragen van organisaties omtrent het vernieuwen of innoveren van het onderwijs of het opleiden binnen organisaties. We vervullen de rol van 'externe prikkel en ondersteunen organisaties om hun ‘interne drive’ serieuze opvolging te geven, en om innovaties te laten slagen.

Zoals mijn collega Rianne Versluis in een eerder weblog schreef, startte de overheid in 2016 met de Pilot Flexibilisering. Met dit experiment wil de overheid het hoger onderwijs flexibeler maken om werkenden te verleiden zich te blijven ontwikkelen. Hiermee sluit de overheid aan op de vraag die zijzelf, het onderwijs, en de maatschappij steeds duidelijker uitspreken: de vraag naar een leven lang leren. De overheid stuurt het hoger onderwijs richting onderwijsinnovaties door de Pilot Flexibilisering en de bijgaande subsidieregeling. Inmiddels zijn 21 hogescholen in het experiment gestapt.

Dit voorbeeld over de Pilot Flexibilisering bewijst dat vernieuwingen aangejaagd kunnen worden door externe prikkels. In dit geval is dat de overheid die experimenteerruimte biedt gecombineerd met de vraag vanuit een veranderende maatschappij. Echter, vernieuwingen of innovaties die ontstaan vanuit interne prikkels komen vaak moeilijker tot stand, zo is mijn ervaring. Het is voor organisaties lastig om een interne drive om te zetten naar een concrete innovatie. De dagelijkse realiteit en routines verhinderen innovaties. Ook in het onderwijs.   

Regelmatig worden adviseurs van Hobéon betrokken bij hulpvragen van organisaties omtrent het vernieuwen of innoveren van het onderwijs of het opleiden binnen organisaties. In feite nemen mijn collega’s en ik zo, op verzoek, de rol van externe prikkel. We ondersteunen organisaties om hun ‘interne drive’ serieuze opvolging te geven, en om innovaties te laten slagen. Of dit nu het ontwikkelen van onderwijs betreft, het opzetten van een opleidingscentrum, of een meerjarig traject gericht op changemanagement en teamontwikkeling in grote (onderwijs)organisaties.

Herkent u dit geschetste beeld? Heeft u een interne drive om uw organisatie te vernieuwen of innoveren of loopt u vast? Bel dan gerust een keer om vrijblijvend met elkaar te sparren. We nemen graag de tijd om u verder te helpen en te komen met een oplossing op maat.