Groepsfoto 1 - home

Deskundig, betrokken, resultaatgericht en dicht bij de klant

Missie

Hobéon is er op gericht onderwijsinstellingen, organisaties en professionals voortdurend beter te maken en te ondersteunen bij het realiseren van hun ambities. Altijd deskundig, betrokken, zorgvuldig, resultaatgericht en dicht bij de klant aan de hand van onze krachtige verbindende en ontwikkelingsgerichte aanpak.

Onze aanpak

Onze aanpak kenmerkt zich door een integrale benadering, vanuit diverse disciplines, waarbij we over de grenzen van sectoren heen kijken. We houden rekening met relevante trends en actuele ontwikkelingen binnen de diverse domein en stellen ons op als kritische vriend. We zijn een betrouwbare partner die u inhoudelijk weerwoord biedt, die u duurzame oplossingen aanreikt en die u praktische adviezen geeft die u daadwerkelijk kunt gebruiken en toepassen.

Onze adviseurs

Onze adviseurs zijn de drijvende kracht van Hobéon. Adviseren is topsport en daarom werken onze adviseurs structureel aan hun vakmanschap en professie. Zij handelen vanuit passie en expertise en helpen de klant om zijn ambities te realiseren; altijd vanuit een onafhankelijke positie. In samenwerken, zowel met collega’s als met klanten, ligt hun kracht. Onze adviseurs vormen een hecht team en halen het beste in elkaar naar boven.