Blog

Inspiratievolle Online masterclass ‘Van kwaliteitszorg naar kwaliteitscultuur’

Op 23 april 2020 verzorgde ik de eerste online masterclass ‘Van kwaliteitszorg naar kwaliteitscultuur’. De deelnemers waren afkomstig van verschillende hogescholen.

Voorafgaand aan de workshop hebben de deelnemers via Teams een formulier met voorbereidende vragen ingevuld. Hieruit kwam naar voren dat veel deelnemers kwaliteitscultuur definiëren als het gezamenlijk gericht zijn op verbetering. Op de vraag welke cultuur het beste past bij de onderwijsvisie van hun instelling antwoordde de ene helft de mensgerichte cultuur en de andere helft een organisatiegerichte cultuur.

Op 23 april 2020 verzorgde ik de eerste online masterclass ‘Van kwaliteitszorg naar kwaliteitscultuur’. De deelnemers waren afkomstig van verschillende hogescholen.

Voorafgaand aan de workshop hebben de deelnemers via Teams een formulier met voorbereidende vragen ingevuld. Hieruit kwam naar voren dat veel deelnemers kwaliteitscultuur definiëren als het gezamenlijk gericht zijn op verbetering. Op de vraag welke cultuur het beste past bij de onderwijsvisie van hun instelling antwoordde de ene helft de mensgerichte cultuur en de andere helft een organisatiegerichte cultuur.

Inhoud
Organisaties zijn altijd in beweging. Ze veranderen continu en elke organisatieverandering brengt nieuwe vragen met zich mee. Dit geldt zeker ook voor onderwijsorganisaties, die continu op zoek zijn naar kwaliteitsverbetering. De kwaliteitscultuur van een organisatie speelt hierin een belangrijke rol.

In de masterclass zijn we dan ook vanuit het begrip cultuur, via het begrip kwaliteit, bij het begrip kwaliteitscultuur uitgekomen. Vanuit appreciative inquiry zijn we met elkaar de waarden die ten grondslag liggen aan de huidige kwaliteitscultuur gaan verkennen d.m.v. een brainstorm. Belangrijke personen in het uitbouwen, aanpassen en veranderen van de kwaliteitscultuur zijn de cultuurdragers. Is dit het bestuur die volgens de wet verantwoordelijk is voor de kwaliteitscultuur in de onderwijsinstelling? Of zijn dit de professionals die de cultuur voorleven? En elke andere middelen zijn er om de cultuur te verstevigen? Ik sloot de masterclass af met een aantal methodes om naast structuurinterventies ook passende cultuurinterventies uit te kunnen voeren.

Werkwijze Afbeelding verwijderd.
Tijdens de masterclass kwamen verschillende theoretische modellen om de kwaliteitscultuur te verbeteren aan de orde die met elkaar zijn verbonden. Zo hebben we het model Schein gericht op externe aanpassing en interne afstemming in culturen, verbonden aan het groepsbewustzijn vanuit Deep Democracy. Door het gebruik van een voorbereidende opdracht, een brainstorm, het gericht vragen naar ervaringen of voorbeelden, beeldmateriaal en individuele overdenkingen ontstond een interactieve sessie waarin alle deelnemers werden betrokken.  

Online masterclass
Ook op zoek naar informatie en inspiratie? Op donderdag 18 juni van 10:00 tot 12:00 wordt deze masterclass voor een tweede keer aangeboden. Schrijf je nu in voor deze masterclass!

Bekijk op onze masterclasspagina welke andere online masterclasses je de komende tijd nog meer bij ons kunt volgen.