flexibilisering en leeruitkomsten

Flexibilisering en leeruitkomsten 

De maatschappij is in beweging, mensen veranderen, studenten hebben andere behoeftes, het werkveld stelt andere vragen. Binnen dit dynamische speelveld moeten opleidingen flexibel kunnen meebewegen.

De eigen standaarden hoog houden en toch aansluiten bij wat anderen van uw opleiding verwachten en vragen? Dat is een grote uitdaging. Flexibilisering van een opleiding is een verandertraject dat vraagt om een gedegen aanpak vanuit een duidelijke visie. Keuzes op het gebied van inhoud, plaats, tijd en didactiek vloeien daaruit voort. Een methode die hierbij aansluit is het werken met leeruitkomsten. Daarmee kan ruimte geboden worden aan de eigenheid van studenten, het eindniveau ligt vast. De weg er naartoe is flexibel. Het aanbod van de opleiding is passend en ondersteunend.  

Heeft u vragen over flexibilisering of werken met leeruitkomsten? 

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het ontwerp of de implementatie van een flexibel curriculum? Spelen er vraagstukken rond toetsing en borging van een curriculum met leeruitkomsten? Neem dan contact op met onze collega Mariska Krijgsman.