Ervaringsdeskundigen

Erkende opleiding voor Ervaringsdeskundigen

Per 1 januari 2025 is het Registerplein enkel toegankelijk voor ervaringsdeskundigen die een erkende opleiding hebben gevolgd. De Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd) biedt, via een erkenning, opleiders de mogelijkheid zich te profileren als kwalitatief goede opleiding. Erkenning vindt plaats op basis van een positief resultaat van een onafhankelijke audit die wordt uitgevoerd door Hobéon.

Opleiders worden verzocht om uiterlijk 30 september 2024 aan zowel Hobéon als de VvEd door te geven of zij een offerte wensen te ontvangen. Op deze manier kan Hobéon garanderen dat de controle op tijd is afgerond.

Het beoordelingskader

Om erkend te worden dient het programma dat de opleider aanbiedt getoetst te worden aan de eisen uit het beoordelingskader. Het kader is op maat gesneden voor de branche en daarom aangevuld met leerresultaten uit het Leerplan en eisen uit het Toetsingskader dat is opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS en ZonMw.  

Het gehanteerde kwaliteitskader heeft als basis het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK). HKK is een kader voor organisaties die hun kwaliteit aan de markt zichtbaar willen maken én die zich verder willen ontwikkelen. Het kader besteedt aandacht aan het primair proces / opleidingsprogramma gerelateerd aan de eindtermen en ondersteunende processen zoals personeel, kwaliteitszorg en resultaten.
 

Werkwijze

Er zijn twee soorten audits:

  1. Volledige toets, hierbij kijken de auditoren naar de volledige scope. 
  2. Marginale toets, dit is alleen voor de wettelijk erkende opleidingen met een erkenning van de NVAO of de Onderwijsinspectie.

Tijdens de audit wordt een opleiding voor Ervaringsdeskundigen getoetst aan de eisen gesteld in het beoordelingskader. De erkenning heeft een geldigheidsduur van vier jaar, waarna er een herhalingsaudit plaatsvindt.
 

Erkende opleiders

Om de erkenning vanuit de VvEd te kunnen aanvragen, dient de opleider de auditrapportage inclusief het erkenningsadvies bij het bestuur van de VvEd in te dienen. Het is aan het bestuur om dit advies al dan niet te bekrachtigen.

Register (onder constructie)

Meer informatie

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een offerte aanvragen? Neem dan contact op met Bas Reijken of bel met 070 30 66 800.