foto zoom Rianne Versluis

TRAINING  

Borging kwaliteit toetsen en beoordelen

Het onderwijs en de toetsingskaders zijn volop in ontwikkeling en er wordt veel van instellingen verwacht bij de borging van de kwaliteit. Welke handvatten en instrumenten zet u in om toetskwaliteit te borgen? Welke richtlijnen volgt u in uw handelen bij vermoedens van fraude? En wat is de beste aanpak in geval van plagiaat? De training Borging kwaliteit toetsen & beoordelen biedt u actuele informatie.

Inhoud training 

Deze training gaat vooral in op de reikwijdte van toetsen en beoordelen. Daarnaast kijkt u welke instrumenten u kunt gebruiken om (proactief) de kwaliteit te beïnvloeden. Verder behandelen we hoe u (reactief) de kwaliteit kunt beoordelen, waarbij die beoordeling leidt tot voorstellen om de kwaliteit van het toetsen en beoordelen verder te ontwikkelen.

Voor wie: examen-, toets- en opleidingscommissies

De training is interessant voor iedereen die in het hoger onderwijs met toetsbeleid te maken heeft, zoals examen-, toets- en opleidingscommissies, medezeggenschapsraden of beleidsmedewerkers.

De experts

Deze training wordt verzorgd door prof. mr. Pieter Huisman en Roel van Krieken.

Meer informatie

Wilt u dat Hobéon voor u een incompany training of een training op maat organiseert of bent u geïnteresseerd in deelname aan een open training, dan kunt hierover telefonisch contact met ons opnemen via 070 30 66 800.

Voor inhoudelijke vragen over de trainingen die wij aanbieden, kunt u bij Roel van Krieken terecht. De data voor open trainingen in volgen.