afstemming

MASTERCLASS | ONLINE

Constructive alignment 

Bij grote instellingen, zoals in het hoger onderwijs, is het op elkaar afstemmen van verschillende onderwijsprocessen en de in- en externe samenwerking essentieel. Maar ook de keuzes voor online of fysieke omgevingen waarin het onderwijs en de toetsing wordt georganiseerd hebben consequenties. De onderwijskundige theorie rondom het Constructive alignment kan hierbij behulpzaam zijn.  Onze experts leggen uit hoe.

Voor wie 

Deze masterclass is bedoeld voor alle medewerkers in het onderwijs die zich bezighouden met onderwijsprocessen en meer willen leren over de verbindingen daartussen en hoe je dit optimaal kunt organiseren.  

De experts

Roel van Krieken MSc - Senior adviseur

Maatwerk

In de training gebruiken we realistische voorbeelden uit de praktijk van de betrokken instelling en opleiding(en). Vooraf krijgt u casusdocumentatie toegezonden. De casus loopt als een rode draad door de training en gebruikt u bij het oefenen van de auditvaardigheden. Uiteraard komen ook andere voorbeelden aan de orde. Afhankelijk van de ervaring van de deelnemers en de wensen van de opdrachtgever duurt de training een of twee dagen.

Kosten

De investering voor deelname aan de online minimasterclass is € 150,00 per persoon. (excl. BTW).

Data trainingen

2021

Data volgt Inschrijven                      

Hebt u vragen over de training mail dan met communicatie@hobeon.com

InCompany

Deze training kunnen wij ook InCompany organiseren, desgewenst met maatvoering op specifieke vragen of casussen.