Overleg bespreekkamer 06

Innovatie in onderwijs en opleidingen

Wilt u uw onderwijsaanbod uitbreiden, een opleiding vernieuwen? Wij ondersteunen u graag bij de ontwikkeling van (nieuwe) opleidingen. Van onderzoek naar de behoeften van middelbare scholieren tot het samenstellen van het curriculum. En van samenwerking met het regionale werkveld tot het opstellen van een marcrodoelmatigheidsdossier. Hobéon levert kwaliteit op maat.

Toets nieuwe opleiding (TNO) en macrodoelmatigheid (MD)

Bent u van plan een nieuwe hbo-opleiding te starten? Dan bent u verplicht om eerst een toets nieuwe opleiding (TNO) te doen. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) voert deze uit. Ook moeten bekostigde hogescholen die een nieuwe opleiding starten, eerst over een positief besluit macrodoelmatigheid beschikken. Hobéon helpt opleidingen bij het samenstellen van het macrodoelmatigheidsdossier.

Arbeidsmarktonderzoek

Voor onderwijsinstellingen voeren wij regelmatig arbeidsmarktonderzoeken voor vernieuwing en ontwikkeling van het onderwijsaanbod of van een specifieke opleiding. Op basis van het onderzoek kunt u bepalen of het verantwoord en/of noodzakelijk is om het aanbod aan te passen. Het arbeidsmarktonderzoek kunt u ook gebruiken voor de dossiers van de toets macrodoelmatigheid (aanvragen bekostiging) en de toets nieuwe opleiding (aantonen kwaliteit). Het arbeidsmarktonderzoek is meestal zowel kwantitatief als kwalitatief. Zo voert Hobéon onder andere deskresearch en interviews uit met werkvelddeskundigen en stakeholders of organiseren we een rondetafelbijeenkomst en werkveldconferentie.

Instroomonderzoek

Bij het starten van een nieuwe opleiding is het goed (en voor bekostigde hogescholen verplicht) een instroomonderzoek uit te voeren. Die gegevens kunt u ook gebruiken voor de toets macrodoelmatigheid (aanvragen bekostiging) en de toets nieuwe opleiding (aantonen kwaliteit). Kernvraag luidt: is er onder potentiële studenten uit de regio interesse in de betreffende opleiding? Het gaat dan zowel om de kwantitatieve belangstelling als om de wensen wat betreft de inhoud en vorm.