Test

Validering examens MBO

Vanaf 1 augustus 2018 maakt het mbo gebruik van valide exameninstrumenten. Om te komen tot valide exameninstrumenten zijn er drie routes ontwikkeld. In route 1 en route 3 toetst een externe certificerende instantie of de exameninstrumenten voldoen aan de normen. De kwartiermaker Validering Examens MBO heeft Hobéon geselecteerd als certificerende autoriteit. 

Certificering door Hobéon

Als certificerende autoriteit toetst Hobéon of:

  1. een examenleverancier, examenstichting, mbo-school of samenwerkingsverband van mbo-scholen voldoet aan de eisen van de norm en daarmee beoordelen wij of de organisatie gecertificeerd wordt (route 1);
  2. een exameninstrument voldoet aan de producteisen van de norm en daarmee beoordelen wij of het exameninstrument wordt gevalideerd (route 3).

Toetswijze

Wij toetsen en beoordelen de exameninstanties en exameninstrumenten op basis van de door de Kwartiermaker Validering Examens mbo vastgestelde norm en werkwijze. Certificering vindt plaats aan hand van de proces-, organisatie-, en producteisen uit de norm valide exameninstrumenten

De opzet van ons certificeringstraject is altijd maatwerk. In overleg met u worden afspraken gemaakt over de meest toepasselijke werkwijze. Op basis van uw situatie zoeken wij samen naar een passende en efficiënte werkwijze voor de uitvoering van de certificering. De certificering omvat een documentanalyse, controle op de steekproef van de exameninstrumenten, het locatiebezoek en het geheel leggen wij vast in een inzichtelijke rapportage. Wij voeren onze certificeringstrajecten ontwikkelingsgericht uit. 

Erkende examenleveranciers

Wilt u weten welke leveranciers van examens op basis van de norm valide exameninstrumenten erkend en gecertificeerd zijn? Bekijk dan het overzicht.

Overzicht bekijken