dossiers

RNVC-erkende opleiding voor Case- en caremanagers in Verzuim en/of Taakdelegatie

De Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging Case- en caremanagers (RNVC) biedt opleiders de mogelijkheid om zich te profileren in dit vakgebied. Studenten die een dergelijke opleiding bij een door de RNVC erkende aanbieder succesvol hebben afgerond, hebben de mogelijkheid om zich te registreren als Case- en caremanager. Dit kan in een van de drie beroepsregisters van de RNVC, namelijk Casemanager Regie op Verzuim (CROV), Register Case- en Caremanager (RCCM) en het Register Casemanager Taakdelegatie (RCMT). Deze titels waarborgen de deskundigheid en betrouwbaarheid van casemanagement.

Hobeon voert hiervoor de opleidingsbeoordelingen uit op basis van het kwaliteitskader van Hobéon en het beroepscompetentieprofiel van de Case- en caremanagers.

Kwaliteitseisen aanbieders opleidingen

Om erkend te worden dient het programma dat de opleider aanbiedt getoetst te worden aan de eisen uit het beoordelingskader. Het kader is samenspraak met de beroepsvereniging tot stand gekomen, aangevuld met een beroepscompetentieprofiel waarin de taakgebieden, competenties en bijbehorende kennis en vaardigheden zijn  geformuleerd voor de verschillende Case- en caremanagers.  

De erkenning omvat in twee stappen. Ten eerste levert een door Hobéon uitgevoerde audit een rapportage op met een advies aan het bestuur van RNVC om de opleiding wel of niet te erkennen. Als tweede stap volgt het besluit van het bestuur om dit advies al dan niet te bekrachtigen.

Het kader

Het gehanteerde kwaliteitskader heeft als basis het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK). HKK is een kader voor organisaties die hun kwaliteit aan de markt zichtbaar willen maken én die zich verder willen ontwikkelen. Het kader besteedt aandacht aan het de doelstellingen, het opleidingsprogramma en de wijze waarop deze is vertaald naar de onderwijsuitvoering. Ook de ondersteunende processen worden hierin meegenomen zoals personeel, voorzieningen, kwaliteitszorg en resultaten.

Werkwijze

Erkenning vindt plaats op basis van een positief resultaat van een onafhankelijke audit die wordt uitgevoerd door Hobéon. Tijdens de audit wordt een opleiding tot Case- en caremanager getoetst aan de eisen gesteld in het beoordelingskader en het beroepscompetentieprofiel. De erkenning heeft een geldigheidsduur van drie jaar, waarna er een herhalingsaudit plaatsvindt.

Erkende opleiders

Om als opleider van een opleiding tot Case- en caremanager in aanmerking te komen en een het bijbehorende keurmerk te kunnen aanvragen, dient de opleider de rapportage inclusief het erkenningsadvies bij het bestuur van de RNVC in te dienen, met bijbehorend verzoek tot erkenning van de opleiding door RNVC.

Meer informatie

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een offerte aanvragen? Neem dan contact op met Heleen Hanssens of bel met 070 30 66 800.