Bouwplan

Restauratie-architectenbureaus

Een architectenbureau dat gecertificeerd is levert kwaliteit in restauratiewerk, maar ook in de bedrijfsvoering. Een BRL 1000-certificaat wekt vertrouwen voor uw klanten, helpt bedrijven zich te profileren en maakt het voor opdrachtgevers eenvoudiger om een bedrijf op kwaliteit te selecteren. 

Certificering Restauratie-architectenbureau

Vanaf 1 januari 2021 vervangt de beoordelingsrichtlijn (BRL) ERM 1000 ‘Erkend Restauratie-architectenbureau’ de ‘Gezamenlijke Erkenningsregeling Architecten werkzaam in de Restauratie’ (GEAR). Certificering geschiedt in combinatie met de uitvoeringsrichtlijnen URL 1001 ‘Restauratievisie en ontwerp’ en de URL 2001 ‘Bouwkundig Advies Monumenten’. Door te voldoen aan deze drie richtlijnen kan het restauratie-architectenbureau het ERM-certificaat behalen.

De BRL bevat eisen aan het bedrijf. De URL 1001 omschrijft de eisen aan visie en ontwerp m.b.t. transformatie, onderhoud, restauratie en verduurzaming van monumenten. De URL 2001 bevat eisen aan de technische uitwerking en bouwbegeleiding van transformatie, onderhoud, restauratie en verduurzaming daarvan. De laatste decennia willen steeds meer bedrijven zich met behulp van certificering in de markt onderscheiden op kwaliteit.

Om die reden namen in 1996 de Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) en Hobéon het initiatief een erkenningsregeling te ontwikkelen. Deze was specifiek gericht op restauratiearchitecten: de Gezamenlijke Erkenningsregeling voor Architecten werkzaam in de Restauratie (GEAR). Vanaf 2010 was de regeling in beheer bij de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Ondertussen is de GEAR vernieuwd en werd deze ‘omgezet’ naar de BRL 1000 en URL 1001. Dit gebeurde door een begeleidingscommissie van de ERM, i.s.m. de VAWR en (onder andere) Hobéon. 

Erkend Restauratie-architectenbureau

De nieuwe BRL 1000 doet recht aan het veranderende werkveld van de restauratie-architect. Dit werkveld heeft nog steeds als belangrijke component de restauratie, maar de opgaven zijn in de loop der jaren aangevuld met gebruiksverbetering, herontwikkeling, transformatie en verduurzaming. Dit omvat ook thema’s als omgeving, duurzaamheid, bouwfysica, toegankelijkheid en brandveiligheid, inpassen van installaties, constructies en vergunningen. Dit vergt andere werkzaamheden, producten en expertise. Ook is in 2011 de Wet op de architectentitel in werking getreden. Deze kent bescherming voor de titels architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect, maar geen uitwerking voor de restauratie-architect. De  BRL  houdt rekening met deze wet en beschrijft alleen de verbijzonderingen voor de restauratie-architect. 

Certificeringstraject

Om de erkenning te verkrijgen moet u aantonen substantiële ervaring te hebben met het werken aan monumenten. Het certificeringstraject start met een initiële toets van één dag waarbij we uw bedrijf toetsen op alle onderwerpen uit de BRL 1000 en de URL 1001 en 2001. Dit gebeurt zowel op kantoor als bij restauratieprojecten in uitvoering. Toetsing vindt plaats door een auditteam met expertise op het gebied van restauratie, monumentenzorg, bouw, verduurzaming en architectuur/bouwhistorie. Ook beschikt het team over kennis op het vlak van bedrijfsvoering en kwaliteitszorg en auditing. Van iedere toets leggen we de bevindingen en aandachtspunten vast in een rapportage. Zo heeft u een basis om aan verbetering te werken. Zorgvuldigheid staat voorop. De doorloop van het eerste contact tot aan het ontvangen van het certificaat is doorgaans enkele maanden.

Als Hobéon op basis van de audit een positieve certificeringsbeslissing neemt, ontvangt uw bureau een certificaat dat vier jaar geldig is. Daarna vindt binnen de certificeringscyclus drie keer een lichtere ‘controletoets’ plaats. Dan begint de cyclus opnieuw. Doel van de cyclische aanpak is dat bedrijven hun kwaliteit moeten blijven aantonen en we zo ontwikkeling en verbetering stimuleren. Alle certificaathouders worden vermeld op de website van de Stichting ERM.

De procedure start met een telefonisch consult waarin we meer informatie geven over de procedure. Of vraag direct een offerte aan.

Downloads

Erkende restauratiearchitecten

Op de website van de Stichting ERM treft u een overzicht van alle certificaathouders.