Test

Certificering opleiding tot GGZ-agoog

Voor GGZ-agogen is het belangrijk zich te registreren bij het Registerplein. Dat kan alleen na het volgen van een opleiding die voldoet aan de eisen van het Coördinerend Orgaan Opleidingen Agogische Beroepen (COOAB)2.0. Wilt u uw opleiding laten beoordelen op deze eisen? Hobéon doet dit voor zowel de afstudeerrichting GGZ-agoog binnen de hbo-opleidingen Social Work als voor de na- en bijscholingsopleidingen voor GGZ-agogen.

 

Certificeren 

Enkele jaren geleden is binnen Registerplein, het kwaliteitskeurmerk voor sociale beroepen, het beroepsregister GGZ-agogen opgericht. Door zich te registreren, laten GGZ-agogen zien dat ze over voldoende actuele deskundigheid en kwaliteit beschikken voor de uitoefening van het beroep.

Om zich te registreren, moeten de agogen een opleiding volgen die aan bepaalde voorwaarden voldoet. In opdracht van COOAB beoordeelt Hobéon deze opleidingen. Wilt u uw opleiding met afstudeerrichting GGZ-agoog óf na- en bijscholing laten beoordelen? Dat kan bij Hobéon.

Afstudeerrichting GGZ-agoog

Is GGZ-agoog een afstudeerrichting binnen de hbo-opleiding Social Work, dan kunt u dit programma laten beoordelen voor (her)registratie. Studenten die deze afstudeerrichting volgen kunnen een certificaat GGZ-agoog krijgen bij hun hbo-getuigschrift. In afstemming met het COOAB 2.0 is een regeling en beoordelingskader vastgesteld voor de afstudeerrichting, waarop we aanbieders van de opleiding beoordelen. Na beoordeling sturen we het rapport naar het COOAB 2.0, die de verdere registratie verzorgt. De certificering is 4 jaar geldig.

Na- en bijscholing

Biedt u na- en bijscholing aan voor GGZ-agogen? Hobéon beoordeelt ook aanbieders van na -en bijscholingsprogramma's, zodat deelnemers zich kunnen registreren bij het beroepsregister van de GGZ-agoog. In afstemming met het COOAB 2.0 is een regeling en beoordelingskader vastgesteld, waarop we aanbieders beoordelen. Na beoordeling sturen we het rapport naar het COOAB 2.0, die de verdere registratie verzorgt.

Beroepsregister

Het beroepsregister is te vinden op Het Registerplein.