Suzanne van Gulik - adviseur

Onderzoeksvisitatie

Wilt u uw onderzoekseenheid laten visiteren door een commissie van onafhankelijke vakgenoten? Daar ondersteunen wij u graag bij. Vanuit uw wensen en ambities denken wij met u mee over de commissiesamenstelling, het visitatieprogramma en eventuele uitdagingen waar u met de commissie over wilt spreken. Dit resulteert in een heldere en ontwikkelingsgerichte rapportage, waar u mee verder kunt.

Uw ontwikkeling centraal

Bij de uitvoering van een onderzoeksvisitatie staat uw ontwikkeling centraal. De visitatie levert u niet alleen een rapport op dat u kunt indienen bij de Commissie Evaluatie Kwaliteit Onderzoek (CEKO). De evaluatie levert u ook handvatten op om mee aan de slag of mee verder te gaan. Om dit te realiseren gaan wij in onze werkwijze uit van uw wensen en ambities. Dit betekent dat wij naast de verplichte vijf standaarden uit het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO), eveneens aandacht besteden aan eventuele uitdagingen of vragen die u vooraf aan de commissie wilt meegeven. 

In de afgelopen jaren zijn diverse van onze rapportages als 'good practices' opgenomen in de jaarlijkse brancherapportage van de CEKO.  

Bij de onderzoeksvisitatie voorziet Hobéon in de secretaris van de visitatiecommissie. Stelt u daar prijs op, dan zorgen wij ook voor een professioneel voorzitter met veel ervaring in het uitvoeren van onderzoeksvisitaties.  Indien gewenst verzorgen wij tevens voor u de werving, contractering en voorbereiding van de commissieleden.