beroepen 2

Noloc-erkende opleiding voor loopbaanprofessional en jobcoach

Noloc, de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches, biedt, via een erkenning, opleiders de mogelijkheid zich te profileren als aanbieder van een kwalitatief goede opleiding tot loopbaanprofessional en jobcoach. Hobéon voert de audits uit.

Kwaliteitseisen aanbieders opleidingen

Om erkend te worden dient het programma dat de opleider aanbiedt getoetst te worden aan de eisen uit het beoordelingskader. Het kader is op maat gesneden voor de branche en daarom aangevuld met eindtermen voor loopbaanopleidingen. 

De erkenning gaat in twee stappen. Ten eerste levert een door Hobéon uitgevoerde audit een rapportage op met een advies aan het bestuur van Noloc om de opleiding wel of niet te erkennen. Als tweede stap volgt het besluit van het bestuur om dit advies al dan niet te bekrachtigen.

Het kader

Het gehanteerde kwaliteitskader heeft als basis het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK). HKK is een kader voor organisaties die hun kwaliteit aan de markt zichtbaar willen maken én die zich verder willen ontwikkelen. Het kader besteedt aandacht aan het primair proces / opleidingsprogramma gerelateerd aan de eindtermen en ondersteunende processen zoals personeel, kwaliteitszorg en resultaten. Het kader is op maat gesneden voor de branche en daarom aangevuld met eindtermen voor loopbaanopleidingen.

Werkwijze

Erkenning vindt plaats op basis van een positief resultaat van een onafhankelijke audit die wordt uitgevoerd door Hobéon. Tijdens de audit wordt een opleiding tot loopbaanprofessional getoetst aan de eisen gesteld in het beoordelingskader. De erkenning heeft een geldigheidsduur van vier jaar, waarna er een herhalingsaudit plaatsvindt.

Erkende opleiders

Om de erkenning ‘Noloc-erkende opleiding’ en het bijbehorende keurmerk te kunnen aanvragen, dient de opleider de rapportage inclusief het erkenningsadvies bij het bestuur van Noloc in te dienen, met bijbehorend verzoek tot erkenning van de opleiding door Noloc.

Overzicht bekijken

Meer informatie

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een offerte aanvragen? Neem dan contact op met Marvin Leerdam of met Bas Reijken of bel met 070 30 66 800.