Test

Monumenten adviesbureaus

Gespecialiseerde monumenten adviesbureaus zijn thuis in het onderhoud, restauratie en verduurzaming  (DuMo) van monumenten. Ze zijn experts op het gebied van historische constructies, materialen, afwerkingen en verduurzaming. Met een certificaat op basis van de Beoordelingsrichtlijn Erkend Monumenten Adviesbureau (BRL ERM 2000), in combinatie met een van de erbij horende uitvoeringsrichtlijnen (URL’s) laat u zien dat u uw vak verstaat. 

Certificering monumenten adviesbureaus

Om te laten zien dat bedrijven hun kwaliteit op orde hebben, kiezen organisaties voor certificering. Met Hobéon als hun vaste certificeringspartner. Onze aanpak is praktisch en op maat gesneden. Hobéon is sinds 1996 actief als certificerende-instelling in de monumentenzorg . Hobéon heeft een licentie-overeenkomst met Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Wij hebben aan de totstandkoming van meerdere kwaliteitsrichtlijnen van de ERM bijgedragen.

U laat zich altijd certificeren op basis van de BRL EMA in combinatie met een specialistische ‘uitvoeringsrichtlijn’ (URL): die voor Bouwtechnisch (URL 2001) ,voor Molenadvies (URL 2002), voor Betonrestauratie (URL 2003), Kleurhistorisch onderzoek (URL 2004) of voor Gebouwinspectie (URL 2005, Type A NEN 2767 en/of type B Inspectie volgens het Inspectiehandboek van de Monumentenwacht).

Certificeringstraject

Om gecertificeerd te worden moet uw adviesbureau aantoonbare ervaring hebben met het werken aan monumentale objecten en die ervaring bijhouden. Uw bedrijf doorloopt een initiële toets van één dag met toetsing op alle onderwerpen uit de beoordelingsrichtlijn (zowel op kantoor als op restauratieprojecten in uitvoering). Een auditteam met expertise op het gebied van bedrijfskunde, kwaliteitszorg, restauratie en monumentenzorg voert de audit uit.

Na een positieve certificeringsbeslissing ontvangt u een certificaat dat drie jaar geldig is. In het tweede en derde jaar van de certificeringscyclus vinden twee ‘controletoetsen’ plaats. Daarna begint de cyclus opnieuw. Op deze manier stimuleren we continu de ontwikkeling, kwaliteit en verbetering van het vakgebied. Van iedere toets leggen we de bevindingen en aandachtspunten vast in een rapportage. Zo heeft uw bedrijf een basis om aan verbetering te werken. Zorgvuldigheid staat voorop en de doorloop van het eerste contact tot aan het ontvangen van het certificaat is doorgaans enkele maanden.

Het traject start met een telefonisch consult waarin we meer informatie geven over de procedure. 

Downloads

BRL ERM 2000 Erkend Monumenten Adviesbureau
URL ERM 2002 Molenadvies
URL ERM 2001 Bouwkundig advies
URL ERM 2005 Gebouw Inspectie 
URL 2003 ERM Betonrestauratie - Advies
URL 2004 ERM Kleurhistorisch onderzoek

Erkende monumenten adviesbureaus

Op de website van de Stiching ERM treft u een overzicht met alle certificaathouders.