Vertrouwenspersonen

Accreditatie opleiders Vertrouwenspersonen

Sinds 1 juli 2023 verzorgt Hobéon de accreditaties van Opleidingen en Bij- en Nascholing (BNS) in opdracht van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Voorheen deed ons moederbedrijf Kiwa dit. Om tot valide opleidingen te komen, is Hobéon als externe certificerende instantie ingezet. Zij controleert of de opleidingen voldoen aan het LVV-Keurmerk.

Voor opleiders

Bij de (her)accreditatie en controles (ook wel: audits) voor het LVV-Keurmerk zijn drie partijen betrokken:

  • LVV als eigenaar en verlener van het LVV-Keurmerk;
  • Hobéon als certificerende instelling en als uitvoerder van de audits;
  • De aanbieder van een Opleiding Vertrouwenspersoon

De LVV verstrekt Hobéon de opdracht uw opleiding te auditen. U kunt hiervoor mailen naar de LVV via info@lvvv.nl

De aanvraag voor een accreditatie kan alleen wanneer de aanvraag bij het LVV is gedaan en de factuur voor de aanvraag is voldaan. De LVV stuurt de aanvraag door naar Hobéon. Wij nemen vervolgens contact op met de opleider die de aanvraag heeft gedaan.  

Certificering door Hobéon

Als certificerende autoriteit toetst Hobéon of:

  1. een opleiding voldoet aan de eisen van het LVV-Keurmerk (Toetsingscriteria voor toekenning LVV-Keurmerk) en
  2.  daarmee beoordelen wij of de opleiding voldoet aan de eisen waarna wij een adviesrapport schrijven aan de LVV.

Hobéon voert in opdracht van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) audits uit bij Opleidingen (tevens voor Bij- en Nascholing (BNS)). De LVV beslist uiteindelijk of zij het advies overnemen en de opleiding wordt geaccrediteerd. 

Toetswijze

Wij toetsen en beoordelen de opleiding op basis van de door de Landelijke  Vereniging van Vertrouwenspersonen opgestelde toetsingscriteria. Op basis van uw situatie zoeken wij samen naar een passende en efficiënte werkwijze voor de uitvoering van de audit.

De accreditatie voor Bij- en Nascholing omvat een documentanalyse. De accreditatie voor een basisopleiding tot vertrouwenspersoon bevat een locatieonderzoek en tevens een documentenanalyse. Het geheel wordt vastgelegd in een rapportage met een advies dat naar de LVV zal gaan. De LVV neemt het advies dat is opgesteld van Hobéon in de regel over. 

Erkende opleiders

Wilt u weten welke opleidingen op basis van het LVV-Keurmerk zijn opgenomen in het register? Klik dan op de volgende link: Accreditatie Opleidingen Vertrouwenspersonen


Voor vertrouwenspersonen

Persoonscertificering van Vertrouwenspersonen vindt u hier:  www.mijncertificatie.nl/certificeringen/vertrouwenspersoon/