1 februari
Jaarbeurs Utrecht

Congres Toetsen en Beoordelen in het VO | Expertsessie Olga de Bas & Mariska Krijgsman

Op 1 februari 2024 verzorgen onze adviseurs Olga de Bas, Mariska Krijgsman en Megan van der Staak tijdens het vo-congres sessies voor leden van examencommissies en andere betrokkenen bij kwaliteitsborging in het vo. Zij zullen twee thema's belichten; 
1) Hoe geef je cyclisch werken vorm?  2) Hoe borg je de uitkomsten van formatief evalueren? 


Hoe geef je cyclisch werken vorm? 

In het voortgezet onderwijs werkt men over het algemeen cyclisch. Jaarlijks in september start menig docent en staflid vol goede moed met het voornemen er een topjaar van te maken. Een jaar waarin positieve veranderingen worden doorgevoerd. Maar dan, slaat de waan van de dag toe. Dan komen er sluipenderwijs nog heel wat to-do-lijstjes op je af, en voor je het weet is het medio januari. Er is van de goede voornemens niets terecht gekomen. En in mei kijk je alweer vooruit naar het volgende schooljaar; want dan is de tijd om er écht voor te gaan. Toch?   

Dit is niet echt het cyclisch werken zoals we ons dat voorstellen. Er bestaan diverse modellen die ruggensteun bieden bij het cyclisch werken en de kwaliteitsborging ervan. De PDCA-cyclus is zo’n model. De Onderwijsinspectie gebruikt het als leidraad om controles uit te voeren in het voortgezet onderwijs. Het Plan, Do, Check, Act- principe draagt bij aan het inzichtelijk maken en het stapsgewijs uitwerken van de kwaliteitszorg in zijn geheel binnen een middelbare school.  

Daarom is het voor de Examencommissie van belang om de PDCA-cyclus in haar plan van aanpak toe te passen. De Examencommissie heeft in het voortgezet onderwijs als belangrijkste taak het borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering, maar dient dat altijd in te vullen aan de hand van de eigen visie van de school. Verder heeft de examencommissie ook een evaluerende en adviserende rol. Het opstellen (Plan) en uitvoeren (Do) van een jaarplan zijn nodig om te kunnen reflecteren (Check) en tot een gedegen advies (Act) te komen (Bron: VO Raad). De reflectie en adviezen van de Examencommissie aan het bevoegd gezag en de directeur zullen vervolgens in de organisatie moeten worden vorm gegeven. De samenwerking tussen de Examencommissie, het schoolbestuur en de sectieleiders is daarom van fundamenteel belang.  

Dus blijft de vraag: Hoe maak je als Examencommissie de PDCA-cyclus nu echt rond binnen jouw middelbare school? Want steevast starten we in september vol goede moed om positieve veranderingen door te voeren..  

Hoe geef je cyclisch werken vorm? Volg de informatiesessie: “Kwaliteitsborging: formatief evalueren & cyclisch werken in de examencommissie, hoe dan?”
 

sneakpreview

Aanmelden en meer informatie?

Wil je meer weten over de rol van de examencommissie en het cyclisch werken? Onze collega’s Olga de Bas, Mariska Krijgsman en Megan van der Staak zijn aanwezig op het vo-congres Toetsen en Beoordelen op 1 februari in Utrecht en vertellen u graag meer. 

Kijk voor meer informatie over het programma en inschrijving op Congres Toetsen en Beoordelen in het VO (sbo.nl)

vo-congres 2024