Persoonscertificering in opleidingen en assessments

Wanneer mensen hun competenties ontwikkelen is het cruciaal dat zij daarin worden bijgestaan door bekwame functionarissen. Functionarissen die mensen kunnen adviseren en begeleiden in hun competentieontwikkeling. Functionarissen die bekwaam zijn in het toetsen en beoordelen van mensen.

Aan die bekwaamheid moeten hoge kwaliteitseisen worden gesteld. Om die reden heeft Hobéon systemen ontwikkeld voor persoonscertificering van dit type functionarissen. Denk daarbij aan assessoren en begeleiders.

In de persoonscertificering van functionarissen in opleidingen en assessments komt de uitgebreide expertise van Hobéon met zowel opleidingsvraagstukken als persoonscertificering samen.


 • Introductie

  Hobéon heeft twee hoofdgroepen van persoonscertificering operationeel. Andere zijn in voorbereiding of verkenning.

  Operationeel zijn:

  • Assessoren - hierbij gaat het om assessoren in onderwijs, EVC-assessoren en loopbaanassessoren.
  • Begeleiders - hierbij gaat het onder meer om portfoliobegeleiders en procesbegeleiders in assessmentprocedures.

  Voor beide hoofdgroepen en de uitwerkingen daarvan naar specifieke profielen heeft Hobéon competentieprofielen ontwikkeld.

  Een gecertificeerd persoon is aantoonbaar vakbekwaam op een specifiek gebied, voor een periode van drie jaar.

  Vooral bij grote aantallen kandidaten beoordeelt Hobéon ook het systeem van de klant om de kwaliteit van hun eigen functionarissen te ontwikkelen en te borgen. Wanneer dit kwaliteitssysteem ook in de praktijk goed blijkt te functioneren, kan de beoordeling van individuele kandidaten wat lichter zijn.

 • Eisen voor certificatie

  Initiële certificatie

  Kandidaten die nog niet beschikken over een Hobéon SKO certificaat Assessor gaan het proces in van initiële certificatie. Zij moeten aantonen over het juiste (beroeps)niveau te schikken en aantonen voldoende werkervaring te hebben. Het proces is hieronder op hoofdlijnen weergegeven.

  Het proces voor initiële certificatie bestaat voor de kandidaat uit de volgende stappen:

  1. Aanmelden voor het certificatie-onderzoek bij Hobéon SKO
  2. Inleveren van het ondertekende aanvraagformulier bij Hobéon SKO
  3. Verzamelen van de vereiste bewijsstukken (zie betreffende Uitwerking)
  4. Betaling van de factuur Na ontvangst van het ondertekende aanvraagformulier wordt een factuur opgemaakt en aan u of aan de werkgever verzonden. Betaling van de factuur is een voorwaarde om toegelaten te worden tot stap 6.
  5. Inleveren van bewijsstukken bij Hobéon SKO. Alle benodigde documenten moeten worden opgestuurd naar Hobéon SKO. Waar van toepassing kunnen van sommige documenten, met name auditrapporten of het portfolio, meerdere exemplaren vereist zijn. Dit wordt per geval kenbaar gemaakt.
  6. Eerste beoordeling van de documenten door Hobéon SKO.De ontvangen documenten worden in eerste instantie beoordeeld door de medewerkers van Hobéon SKO. Bij gebleken onvolkomenheden of ontbrekende zaken zullen deze alsnog worden opgevraagd, dienen te worden aangevuld of gecorrigeerd. Na aanleveren van de gevraagde informatie door de kandidaat of diens werkgever kan het proces worden gecontinueerd.
  7. Beoordeling van het dossier door de certificatiecommissie. Het complete dossier wordt vervolgens inhoudelijk beoordeeld door de certificatiecommissie. Dat wil zeggen, het wordt getoetst aan de certificatie-eisen. Het resultaat van dit onderzoek kan zijn een afwijzing, een toekenning, of een nader onderzoek.
  8. Certificatiebeslissing en opsturen van het certificaat of afwijzingsbrief.

  Een gecertificeerd persoon is aantoonbaar vakbekwaam op een specifiek gebied, voor een periode van drie jaar.

  Hercertificatie

  Voordat de geldigheidstermijn van het initiële certificaat is verlopen kan de geldigheid van het certificaat telkens voor een gelijke periode worden verlengd door middel van hercertificatie.
  De certificaathouder moet aantonen dat hij op voldoende wijze de betreffende beroepswerkzaamheden in de afgelopen geldigheidsperiode van het certificaat heeft uitgevoerd, of op andere wijze de kennis van het te onderzoeken vakgebied op peil heeft gehouden. Tevens moet hij aantonen dat hij als assessor is opgetreden en de daarvoor vereiste competenties en andere aspecten van zijn vakmanschap heeft onderhouden.

 • Aanmelden

  U kunt informatie aanvragen via onderstaand online contactformulier.

  Geeft u daarbij aan over welk certificatieschema u informatie wenst te ontvangen;

  Assessoren of begeleiders.
  Wij sturen u dan de informatie toe naar het door u opgegeven adres.

  >Contactformulier

 • Downloads
 • Contact

  Wenst u meer informatie over deze vorm van persoonscertificering, neemt u dan contact op met Fred de Bruijn of Willem de Vries via (070) 30 66 800.


 

Register Assessoren en Begeleiders

Laatste mutatie datum: 24 april 2018

Enter a (part of the) name
laden...