Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit

Het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit (HKK) is een vorm van certificering voor organisaties die hun kwaliteit aan de markt zichtbaar willen maken én die zich verder willen ontwikkelen. Het keurmerk is door ons ontwikkeld als antwoord op de vraag van diverse kennisinstellingen om een kwaliteitsoordeel van Hobéon als gezaghebbende instantie te verkrijgen.
Het keurmerk is gebaseerd op een basis-beoordelingskader dat naast aandacht voor visie, doelstellingen en beleid, bedrijfsvoering en organisatie bovenal inzoomt op het primaire proces. Uiteraard wordt er tevens gekeken naar ondersteunende processen, kwaliteitszorg en resultaten.

Wij spitsen het basis-beoordelingskader voor wat betreft de focus op het primaire proces steeds toe op de te beoordelen organisatie. Dat kan zowel op het niveau van organisatie als op het niveau van producten en/of dienstverlening (zoals een opleiding of een brancheorganisatie). Een positieve beoordeling door Hobéon leidt tot een certificaat van erkenning dat drie jaar geldig is.   

Beoordelen van processen én van geleverde kwaliteit

Hobéon richt haar beoordelingskaders altijd zo in dat, naast aandacht voor processen, de focus ligt op de kwaliteit van geleverde producten en/of diensten. Om deze kwaliteit te kunnen beoordelen, bestaan de auditpanels van Hobéon niet alleen uit beoordelaars met kennis van kwaliteitssystemen en bedrijfsprocessen, maar ook uit werkvelddeskundigen met kennis van uw specialisme en uw branche. Het certificeringstraject van het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit is ontwikkelingsgericht, toepassingsgericht en niet bureaucratisch. Er is altijd sprake van maatwerk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw organisatie.

Contact

Wilt u meer informatie over hoe wij het Hobéon Keurmerk voor Kwaliteit kunnen inzetten voor uw organisatie? Neemt u dan contact op met  Fred de Bruijn of  Willem van Raaijen via (070) 30 66 800.