schade

Certificering opleidingen Stichting Branchenormering Schadeherstel

Exameninstellingen en opleiders die willen voldoen aan de Branche Kwalificatie Structuur (BKS) van de Stichting Branchenormering Schadeherstel (STBNS) kunnen zich bij Hobéon melden voor een certificering ten behoeve van het aanvragen van erkenning door Stichting Branchenormering Schadeherstel.
 

Introductie

In samenwerking met BOVAG voert Hobéon -aan de hand van de eisen opgesteld door de branche- op onafhankelijke wijze het erkenningstraject uit. Het erkenningstraject biedt exameninstellingen en opleiders de mogelijkheid zich te profileren als aanbieder van kwalitatief goede examens schadeherstel. 

De Stichting Branchenormering Schadeherstel (STBNS) vereist voor de verschillende normen een aantal kwalificaties in de vernieuwde Branche Kwalificatie Structuur (BKS20220719)). 

Norm en werkwijze

Hobéon heeft de eindtermen uit de branchetoetsdocumenten van de Branche Kwalificatie Structuur vertaald in een beoordelingskader dat wordt gehanteerd voor de beoordeling van de exameninstellingen en opleiders. 
De erkenning gaat in twee stappen. 

  1. Een door Hobéon uitgevoerde audit levert een rapportage op met een advies aan het bestuur van STBNS om de exameninstelling of opleider wel of niet te erkennen. De audit van Hobéon bestaat uit een beoordeling van de examenprocessen en een beoordeling van de aangeboden examens schadeherstel. 
  2. Het bestuur van STBNS besluit dit advies al dan niet te bekrachtigen en het predicaat ‘STBNS- erkende exameninstelling’ toe te kennen. 
     

Erkende opleider / exameninstantie

Om de erkenning te verkrijgen dient de opleider of exameninstelling de rapportage inclusief erkenningsadvies in bij de Stichting Branchenormering Schadeherstel. De erkenning van de procesbeoordeling geldt voor vijf jaar. Na vijf jaar kan de exameninstelling opgaan voor een herbeoordeling en een nieuwe erkenning. Een examen behoudt de erkenning mits er in de tussentijds geen majeure wijziging is doorgevoerd in het examen. 
 

Erkende exameninstellingen

STBNS erkende exameninstellingen 

 

Meer informatie

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een offerte aanvragen? Neem dan contact op met Marvin Leerdam of bel met 070 30 66 800.