Nieuws

Bob Schakenbos volgt Willem van Raaijen op als eindverantwoordelijke bij Hobéon

Willem van Raaijen treedt per 1 mei 2023 terug als directeur van Hobéon vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Bob Schakenbos volgt hem op.

Willem van Raaijen was sinds 2008 partner bij Hobéon en sinds mei 2019 bekleedde hij de functie van directeur. Deze functie legt hij nu neer, maar Willem blijft vooralsnog betrokken bij Hobéon in de rol van senior adviseur. Hij kijkt ernaar uit om weer voor klanten aan de slag te gaan en zal onder meer (proef)audits in het onderwijs en de cultuursector gaan uitvoeren, examencommissies gaan begeleiden, zijn expertise inzetten ten behoeve van kwaliteitszorg en -borgingsvraagstukken, en ook boardroom counseling staat op Willem zijn agenda.

Bob Schakenbos neemt per 1 mei 2023 het stokje van Willem over als eindverantwoordelijke bij Hobéon. In 2010 stapte Bob als student binnen bij Hobéon. In de jaren daarna heeft hij zich ontwikkeld van financieel medewerker via adviseur tot unit-manager van Hobéon SKO (persoonscertificering). Hier komt nu ook de rol van unit-manager van Hobéon bij.

Bob en Willem kijken, net als het voltallige team van Hobéon, met heel veel plezier en enthousiasme uit naar de tijd die komen gaat. Heeft u een onderwijskundig vraagstuk, vragen over kwaliteitszorg of wilt u gewoon eens bijpraten? Wees dan welkom op het Lange Voorhout 14 in Den Haag voor een kop koffie.


Bob Schakenbos: bob.schakenbos@hobeon.com
Willem van Raaijen: willem.van.raaijen@hobeon.com