Nieuws

Bijeenkomst 'Van ladder naar waaier'

Ter ere van ons dertigjarig jubileum organiseerden wij op 12 oktober 2023 een bijeenkomst voor bestuurders uit het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De bijeenkomst ging over regionale samenwerking en de transitie 'van ladder naar waaier'. De uitkomsten van de bijeenkomst zijn vastgelegd in een beeldverslag. 

In haar keynote sprak Edith Hooge over wat (super)regio's zijn, over overlap van en in regio's en samenwerkingsverbanden en zij zette de aanwezigen aan het denken over de bestuurlijke structuur, cultuur en de besluitvorming binnen regionale samenwerkingsverbanden. 

netwerkbijeenkomst 231012

Aan tafels gingen de aanwezigen vervolgens in groepen met elkaar in gesprek over een aantal stellingen, zoals:

  • Regionale samenwerking is niet nodig om tot doelstellingen -zoals doorlopende leerlijnen, flexibele leerroutes- en ontschotting tussen de sectoren in het beroepsonderwijs te komen.
  • De bekostigingssystematiek werkt concurrentie in de hand en regionale samenwerking tegen. 
  • Het succes van regionale afspraken hangt vooral af van de noodzaak tot samenwerking (zoals krimp) en de chemie tussen bestuurders. 

Beeldverslag van ladder naar waaier
Beeldverslag van Rolf Resink

Jan Hol (voorzitter CvB van CHE), deelde met de aanwezigen een aantal voorbeelden van waardevolle samenwerkingen waarin zijn hogeschool is betrokken. En Karina Visscher (voorzitter CvB van Rijn IJssel) en Bart Combee (voorzitter CvB van Inholland) gingen met elkaar en met de andere aanwezige bestuurders in gesprek over de voorwaarden en de stappen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de ambitie van demissionair minister Dijkgraaf om te gaan van ladder naar waaier, een stukje dichterbij komt. 

Wilt u het beeldverslag beter bekeken, download het dan hieronder. 

Download beeldverslag


spreker 12 okt 23

Huis van het Onderwijs