klacht

Een van de kernwaarden van Hobéon is bewust klantgericht zijn. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft

Bezwaar melden

Hobéon neemt besluiten over de aanvragen (persoons)certificatie. Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Deze werkwijze beschrijft het ontvangen, afhandelen en nemen van de beslissing op bezwaar. Een effectieve werkwijze voor het afhandelen van een bezwaar is een bescherming tegen fouten, omissies en onredelijk gedrag van Hobéon.

Het ingediende bezwaarschrift dient in ieder geval de volgende elementen te bevatten:
a. Naam, adres en woonplaats indiener.
b. Een dagtekening.
c. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht of een kopie van dat besluit.
d. De gronden van het bezwaar.
e. Een ondertekening door indiener.
f. Het bezwaarschrift is in het Nederlands, of bevat een vertaling. 

U kunt uw bezwaar schriftelijk naar Hobéon sturen. Dit kan per e-mail of per post. Bellen kan uiteraard ook, via (070) 30 66 800.

Bekijk onze bezwaarprocedure

Uw bezwaar per e-mail

Wilt u uw bezwaar per e-mail indienen? Dat kan.
U kunt uw e-mail verzenden naar:

info@hobeon.com

Uw bezwaar per post

Wilt u uw bezwaar per post aan ons versturen? Dat kan.
U kunt uw brief adresseren aan:

Hobéon
Lange Voorhout 14
2514 ED Den Haag

Bezwaarformulier