Studenten op de trap (foto van Keira Burton via Pexels)

Opleidingsvisitaties WO

Hobéon Academic heeft de expertise in huis om academische opleidingen en visitatieclusters optimaal te ondersteunen en te ontzorgen in het visitatieproces. Wij geloven niet in ‘one size fits all’, maar werken nauw samen met opleidingen in het WO om een op maat gesneden en ontwikkelingsgericht traject neer te zetten. Dat doen wij vanuit onze drie kernwaarden: flexibel, betrokken en deskundig.

Visitatie die energie geeft

Wij willen niet dat een visitatie u alleen energie kost. Een visitatie moet ook energie opleveren. Pas dan zijn wij tevreden. Daarom zetten wij in op een waarderende en inspirerende aanpak van de visitatie, in een ontspannen en constructieve sfeer. De nadruk ligt op behaalde resultaten en geleverde inspanningen – wat gaat er allemaal goed? – om van daaruit met elkaar te kijken naar mogelijke ontwikkelpunten. Waar liggen kansen voor verdere ontwikkeling, en hoe kunt u die grijpen?

Secretaris als steun en toeverlaat

Flexibel, betrokken en deskundig: dat kunt u ook van onze secretaris verwachten. Een secretaris van Hobéon is zowel door de NVAO als door ons getraind voor het inhoudelijk en procesmatig begeleiden van opleidingsbeoordelingen. De secretaris is ervaren, neemt graag het initiatief, staat open voor het actief delen van kennis en ervaring en is – heel belangrijk! – goed bereikbaar. Tijdens het visitatietraject bewaakt hij of zij de planning, houdt u op de hoogte van de voortgang en legt afspraken vast. De secretaris is, kortom, procesbegeleider, sparringpartner en steun en toeverlaat tegelijk.

Een beoordelingsrapport op maat

Een visitatierapport dient verschillende doelen. Het moet niet alleen helder inzicht geven in de totstandkoming van het oordeel van het panel op de verschillende NVAO-standaarden, maar bovenal moet de NVAO er een gefundeerd accreditatiebesluit op kunnen baseren. Maar dat is nog niet alles. Wij willen dat u zich in het rapport herkent en dat het u ontwikkelingsgerichte en duurzame aanbevelingen geeft.

Enkele van onze secretarissen

Barbara Roemers

Barbara Roemers


Barbara Roemers is betrokken geweest bij de accreditatie van tientallen opleidingen, zowel in het hoger beroepsonderwijs als in het wetenschappelijk onderwijs. Aanvankelijk bij audits van vertaalopleidingen, later bij die van medische en technische opleidingen. Barbara was projectleider/programmamanager bij een particuliere hbo-instelling, vervolgens kwaliteitsadviseur bij een universitair medisch centrum en de laatste jaren zit zij vaker 'aan de andere kant van de tafel', in de rol van auditor, secretaris of voorzitter bij visitaties en proefvisitaties.

Hester Minnema

Hester Minnema3

Hester Minnema studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2019 is ze extern secretaris bij visitaties en mid-term reviews. Hester was als secretaris betrokken bij visitaties van de opleidingen Arts and Culture Studies aan de Erasmus Universiteit, zeven Moderne Taal en Letterkundeopleidingen aan de Universiteit van Amsterdam en zes aan de Radboud Universiteit Nijmegen, de opleidingen Cognitive and Clinical Neurosciences aan de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit en de Associate degree Sport van de Hogeschool van Amsterdam (Toets Nieuwe Opleiding). Tot haar vertrek in 2018 was ze 13 jaar werkzaam als onderwijsmanager bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Daar was zij onder andere verantwoordelijk voor de coördinatie van meerdere visitaties en mid-term reviews.