Nieuws

Trots op verlenging certificaat ISO 9001:2015

Op 20 september jl. voerde CIIO, certificeerder voor professionele dienstverleners bij ons een audit uit voor verlening van ons ISO-certificaat met positief resultaat.

ISO 9001:2015 certificaat

De twee auditoren van CIIO concludeerden dat Hobéon beschikt over een goed functionerend managementsysteem en zij troffen veel voorbeelden van intern en extern evalueren en leren aan.  We zijn blij met het positieve resultaat, dat heeft geresulteerd in verlenging van ons certificaat voor de komende drie jaar.

ACP-certificaat: Professionele ontwikkeling medewerkers

Tegelijk met de ISO 9001 audit op ons kwaliteitssysteem, voerden de auditoren van CIIO ook een hercertificering uit voor verlenging van het keurmerk voor Hobéon als Accredited Consulting Practice (ACP)-bureau. Dit keurmerk ACP wordt toegekend aan bureaus die ernaar streven dat hun medewerkers voldoen aan de professionele ontwikkelingseisen van het Certified Management Consultant-schap (CMC). We hebben ook dit keurmerk voor de komende drie jaar toegekend gekregen. Daarmee laten wij zien dat wij een visie hebben op een ondersteunend systeem van interne werkafspraken voor het opleiden en ontwikkelen van onze medewerkers. Twee van onze adviseurs zijn sinds 2021 gecertificeerd CMC-er. Eén adviseur is op dit moment bezig met zijn certificeringstraject. De CMC-ers zijn positief over het traject omdat het hen helpt in de focus op hun persoonlijke ontwikkeling. 

 

Sinds onze eerste audit in 2012 bewijzen we wederom dat onze interne kwaliteit op orde is en daar zijn we trots op, aldus directeur Willem van Raaijen, directeur.


 --
Wij onderhouden ons managementsysteem voortdurend en laten ons sinds 2012 jaarlijks op de ISO-norm 9001:2015 extern beoordelen en certificeren. Vanuit de filosofie ‘Practice what you preach’ vinden wij het van belang, dat ook onze eigen interne kwaliteit op orde is en we ons als organisatie en medewerkers blijven ontwikkelen.